Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 12.03.2015

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 12.03.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek i porządek obrad
[0:01:53] – Przyjęcie protokołu
[0:04:25] – Omówienie wniosków do burmistrza
[0:12:33] – Pismo radnego Kielaka w sprawie wodociągów
[0:27:10] – Pracownik MODR o szkoleniu
[0:33:37] – Termin kolejnego posiedzenia

Reklama

Dodaj komentarz