ST 3 (83)/2014 Skorzystaj z dopłat do śmieci!

Dodane w:: Numer 3 (83) marzec 2014 |

avatar_STWłaściciele nieruchomości, na których mieszkają rodziny z co najmniej trójką dzieci, mogą ubiegać się o dopłatę w kwocie 6 zł na trzecie i każde następne dziecko miesięcznie. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 16). Dopłatę można uzyskać pod warunkiem zbierania odpadów w sposób selektywny, w dniu składania deklaracji niezalegania z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożenia kompletnej, wypełnionej deklaracji wraz z załącznikami.

Reklama

Dodaj komentarz