Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 03.03.2014 – pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 03.03.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:59] – pismo do komisji – RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w budżecie
[0:02:54] – pismo do komisji – RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
[0:03:53] – pismo do komisji – Mieszkańcy Jasienicy w sprawie wykupienia gruntu pod ulicę
[0:09:29] – pismo do komisji – RIO orzeka nieważność uchwały w sprawie dotacji dla OSP Chrzęsne
[0:18:41] – pismo do komisji – Dyrektor CKSiR w sprawie zabezpieczenia środków
[0:20:42] – pismo do komisji – sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli
[0:22:04] – pismo do komisji – sprawozdzanie z działalności Komisariatu Policji w Tłuszczu
[0:22:44] – pismo do komisji – Mieszkańczy ulicy Sieroszewskiego proszę o utwardzenia ulicy
[0:25:48] – pismo do komisji – odpowedź na wniosek w sprawie posterunku energetycznego
[0:29:47] – wniosek do burmistrza

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz