ST 12 (80)/2013 Rozwój sportu w gminie Tłuszcz

Dodane w:: Numer 12 (80) grudzień 2013,Sport,Stowarzyszenia |

W 2013 roku gmina Tłuszcz na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wydała 85 000 zł co stanowi 0,1% wydatków ogólnych gminy . Przez ostatnie trzy lata procent wydatków zmniejszył się dwukrotnie. Wg www.mojapolis.pl średnia wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej w Polsce wynosiła 366 063 zł, tj. ponad cztery razy więcej niż w gminie Tłuszcz. Wg tegoż samego portalu gmina Tłuszcz jest liderem w powiecie wołomińskim w zakresie ilości członków w klubach sportowych na 1000 mieszkańców, jednakże zajmuje dopiero siódme miejsce w powiecie w zakresie wysokości wydatków na kulturę fizyczną.

Wg Urzędu Statystycznego w Warszawie (Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012) wydatki na kulturę fizyczną w gminie Tłuszcz systematycznie maleją z 3,3% ogólnych wydatków w 2009 roku poprzez 1,4% w 2011 roku (brak danych z 2012 roku i 2013 roku).

W gminie Tłuszcz powstaje coraz więcej wydarzeń sportowych i coraz więcej organizacji zajmuje się aktywnością sportową. Potrzeby w tym zakresie systematycznie rosną, gdyż jest to podstawowa aktywność ludności w gminach wiejsko-miejskich. Organizacje działające na zasadzie ciągłej mają wiele planów, które rok do roku muszą redukować do minimum. Istnieje potrzeba stworzenia strategii rozwoju sportu w gminie Tłuszcz na najbliższe lata i integracji wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Paweł Brzozowski

Reklama

Dodaj komentarz