Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 23.09.2013 – wsparcie oferowane przez OPS, aktualne dotacje i wsparcie dla rolników

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 23.09.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:20] – Kierownik OPS – informacje o wsparciu dla rodzin wielodzietnych oraz dla rodzin z problemami alkoholowymi, aktualne projekty i oferty pomocy
[0:34:45] – Pracownik MODR – aktualne informacje o wsparciu dla rolników
[0:38:43] – termin kolejnego posiedzenia
[0:40:11] – Pracownik MODR – aktualne informacje o wsparciu dla rolników
[0:50:59] – termin kolejnych posiedzeń

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz