ST 9 (77)/2013 W skrócie – Prace nad budżetem ruszyły

Z końcem września upływa termin składania wniosków do budżetu na rok 2014. Do tego czasu radni, kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy mogą w urzędzie składać zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne i bieżące. Oczywiście złożenie wniosku nie oznacza od razu jego realizacji. Burmistrz przygotowuje projekt uchwały i przekazuje pod obrady radnym. O końcowym kształcie budżetu zadecyduje Rada Miejska. (MP)

Reklama

Dodaj komentarz