ST 5(73)/2013 Ile zapłacimy za śmiecie?

Wszystko wskazuje na to, że odpowiedź na to pytanie poznamy już dzisiaj (23.04) – stawki za śmiecie będą głosowane podczas sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na ten dzień.

1_smieci_kosze_5

fot. Andres V (http://www.flickr.com/photos/anders-vindegg/)

Jak pisaliśmy ostatnio, w naszej gminie, inaczej niż w pozostałych częściach powiatu, urzędnicy zdecydowali się najpierw ogłosić przetarg na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dopiero po zapoznaniu się z ofertami przygotować kalkulację, na podstawie której ustalą stawki dla właścicieli nieruchomości.

Poza kwotą, która będzie wynikała z rozstrzygnięcia przetargu (na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, która z ofert zostanie wybrana – trwa weryfikacja spełniania kryteriów formalnych) na koszty funkcjonowania nowego systemu składają się: wynagrodzenia pracowników urzędu, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty kampanii edukacyjno-informacyjnej, abonament za oprogramowanie oraz koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łącznie z kalkulacji sporządzonej przez urzędników wynika, że koszt obsługi systemu to 210 tys. zł na rok. Do tego dochodzi około 1,75 mln zł średnio rocznie, które zainkasuje firma zajmująca się odpadami.

Efekty konsultacji

Na podstawie powyższych kosztów przygotowano różne warianty naliczania opłaty. Wszystkie brane pod uwagę opierały się na naliczaniu opłaty od gospodarstwa domowego i były uzależnione od ilości osób, które wchodziły w skład gospodarstwa. Zrezygnowano z popularnego w naszym powiecie sposobu naliczania opłaty „od mieszkańca”. Zróżnicowanie wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa jest konstrukcją bardziej preferującą gospodarstwa wieloosobowe niż naliczanie takiej samej kwoty opłaty od każdej osoby.

Propozycje przygotowane przez urzędników były konsultowane z radnymi na posiedzeniach komisji rady. Radni również przygotowywali swoje własne warianty naliczania opłat. 16 kwietnia zorganizowano spotkanie burmistrza z radnymi, które było w całości poświęcone ustaleniu stawek za śmiecie. Co warte podkreślenia – spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a na wniosek radnych – rejestrowane kamerą. Podczas spotkania na bieżąco kalkulowano, czy proponowane przez radnych stawki pozwalają na sfinansowanie systemu. W efekcie po trwającej ponad godzinę, momentami bardzo burzliwej, dyskusji stanęło na tym, że większość radnych przychyliła się do jednego z wariantów zaproponowanych przez urzędników.

Preferencje dla najliczniejszych

Wariant ten zakłada (i to on znalazł się w projekcie uchwały), że będą cztery stawki opłaty dla gospodarstw: jedno, dwu, trzyosobowych, czteroosobowych i większych – projekt opłat prezentujemy w ramce. Oczywiście nie ma pewności, że takie stawki będą obowiązywać, gdyż zostaną one dopiero uchwalone na sesji 23 kwietnia. Jednak to właśnie ten wariant spotkał się z poparciem siedmiu radnych na wspomnianym spotkaniu i został wprowadzony do projektu uchwały przedkładanej na sesji. Nie można jednak wykluczyć, że radni zdecydują się wprowadzić jakieś zmiany w ostatniej chwili. Zapraszamy więc do śledzenia tematu na naszej stronie internetowej: www.stacja-tluszcz.pl, gdzie tuż po sesji podamy, czy radni przyjęli wspomniane stawki, czy też nie.

  • Maciej Puławski

 

 

Proponowane stawki opłaty (wg projektu uchwały)

Dla śmieci sortowanych:
Gospodarstwo 1 osobowe – 13 zł
Gospodarstwo 2 osobowe – 20 zł
Gospodarstwo 3 osobowe – 28 zł
Gospodarstwo 4 osobowe i więcej – 37 zł

Dla śmieci niesegregowanych:
Gospodarstwo 1 osobowe – 20 zł
Gospodarstwo 2 osobowe – 30 zł
Gospodarstwo 3 osobowe – 42 zł
Gospodarstwo 4 osobowe i więcej – 56 zł

Zapraszamy do śledzenia tematu na naszej stronie internetowej: www.stacja-tluszcz.pl, gdzie tuż po sesji podamy, czy radni przyjęli wspomniane stawki, czy też nie.

 

Jakie oferty złożono w przetargu?

W przetargu złożono pięć ofert (uporządkowane wg kwot):

1. Jurant Sp. Jawna S. Matak, J. Borkowski, Zielonka – 6.987.192,00 zł

2. MPK Sp. z o.o., Ostrołęka – 7.350.158,40 zł

3. Błysk-Bis Sp. z o.o., Maków Maz. – 7.577.800,13 zł

4. PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Glinianki – 9.419.633,34 zł

5. Błysk Sp. z o.o., Otwock – 13.794.198,91 zł

Cena obejmuje świadczenie usługi przez okres 48 miesięcy.

Uwaga! Obecnie trwa proces badania złożonych ofert. W przetargu należało spełnić określone kryteria, które będą brane pod uwagę w ocenie. Tym samym zaoferowanie najniższej ceny nie oznacza jeszcze wybrania danego przedsiębiorcy – to nastąpi po spełnieniu przez niego wszystkich postawionych w zamówieniu warunków.

Reklama

Dodaj komentarz