ST 8 (76)/2013 Książeczki opłat za gospodarowanie odpadami

Dodane w:: Numer 8 (76) sierpień 2013,Środowisko,Wieści z gminy |

Gmina Tłuszcz zakupiła książeczki opłat za gospodarowanie odpadami. Od 27 lipca br. książeczki te będą sukcesywnie roznoszone przez pracowników urzędu oraz Sołtysów. Opłatę można uiszczać na wskazane konto przez internet lub bez prowizji w każdym oddziale SK Bank Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa lub wg obowiązujących taryf opłat we wszystkich placówkach pocztowych, bankowych oraz innych instytucjach finansowych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W książeczce podane są następujące terminy wpłat:
za III kwartał 2013 – do 15 sierpnia 2013
za IV kwartał 2013 – do 15 listopada 2013
za I kwartał 2014 – do 15 lutego 2014
za II kwartał 2014 – do 15 maja 2014
za III kwartał 2014 – do 15 sierpnia 2014
za IV kwartał 2014 – do 15 listopada 2014
za I kwartał 2015 – do 15 lutego 2015

Źródło: Urząd Miejski w Tłuszczu

Reklama

Dodaj komentarz