ST 4(72)/2013 Czy Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej powinno zmienić swoją nazwę? – artykuł polemiczny

Dodane w:: Kultura,Na tapecie,Numer 4 (72) marzec 2013 |
Józef Kulesza – założyciel Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej

Józef Kulesza – założyciel Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej

Nie. Obecna nazwa jest nośna i przejrzysta. Informuje nie tylko o tym, że zawiera zbiory kultury Ziemi Tłuszczańskiej, ale też, że powstała na bazie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, które jest aktywne od 1983 roku do chwili obecnej.

Piszę o tym, ponieważ na łamach „Stacji Tłuszcz”ukazał się artykuł p. Andrzeja Kruka nawołujący do nadania temuż muzeum imienia Wacława Sieroszewskiego. Uważam, że tłuszczanie wystarczająco uhonorowali pamięć tego wielkiego Polaka, którego zrodziła nasza ziemia. Panu Sieroszewskiemu nadano imię Honorowego Obywatela Tłuszcza, jest ulica Wacława Sieroszewskiego i to imię przybrała szkoła w Kozłach. Z powstaniem muzeum p. Wacław Sieroszewski nie miał nic wspólnego, co jest oczywiste, gdyż zmarł w 1945 roku. Wielu mieszkańców Tłuszcza i okolic przyłączyło się do apelu p. Kruka, składając swój podpis. Stało się tak, ponieważ nie wszyscy znają prawdę albo znać jej nie chcą, pozwalając wkręcić się w rozgrywki polityczne, bo przecież tu o to chodzi. Zmiana nazwy muzeum przekreśliłaby dorobek życia mojego ojca Józefa Kuleszy, który poświęcił się dla społeczeństwa, budując i urządzając to muzeum od zarania.

Otóż sprawy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej i Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej stanowią jedną całość. Mój ojciec Józef Kulesza wraz z grupą pasjonatów był inicjatorem powstania obu instytucji. Najpierw należało pozyskać dla potrzeb Towarzystwa budynek położony w centrum Tłuszcza, w którym wcześniej znajdował się sklep mięsny. Korzystając z przychylności miejscowych władz, rozpoczęto starania o zdobycie pieniędzy na wykupienie budynku, co udało się zrealizować dzięki staraniom p. Tadeusza Sasina, wówczas radnego wojewódzkiego. Pieniądze pozyskano z wydziału kultury. Budynek należało przebudować i rozbudować. Wszelkie formalności, pozwolenia i projekt załatwił pracujący w Wydziale Architektury Urzędu Wojewódzkiego p. J. Paruszewski, zięć p. Kuleszy. Dalsze działania zmierzały ku załatwieniu osobowości prawnej i środków na dalszą rozbudowę, w czym pomogły ówczesne władze w osobach p. Gołaszewskiego, p. Blusiewicza i następnych burmistrzów. Rozbudowy budynku podjęła się Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Budynek miał być piętrowy, ale zabrakło funduszy, więc wykonawca chciał przerwać prace. Mój ojciec siedząc na budowie całymi dniami, niemal zmusił do wykonania zmniejszonego zakresu inwestycji. Aby nie zniweczyć dotychczasowych prac, postanowiono zakończyć budowę na poziomie parteru (piętro zostało dobudowane w późniejszych latach). Powoli wykańczano pomieszczenia, organizując wyposażenie wnętrz. W pracach tych pomagali społecznicy, m.in. p. T. Sasin, A. Sasin, Cz. Matejak i inni. Józef Kulesza zajął się gromadzeniem eksponatów, jeżdżąc po wsiach naszej gminy wraz z stolarzem z Pólka p. Wytrykowskim, zbierając i remontując stare drewniane narzędzia rolnicze i urządzenia gospodarcze. Sporządzono repliki starych budynków mieszkalnych, obór, spichlerzy itp. Tak zdobyte eksponaty stanowiły pierwszy wystrój sal muzealnych.

Już na początku działalność Towarzystwa obejmowała coraz większy zasięg. To Józef Kulesza założył koło pszczelarskie, które istnieje do dnia dzisiejszego. Ponadto swoje zainteresowania skierował na Koła Gospodyń Wiejskich i na ich bazie powstały zespoły wokalne, jak: „Kalinki” w Miąsem. Pomógł też w organizowaniu takich zespołów na terenie sąsiednich gmin. Nawiązał kontakty z zespołami woj. ostrołęckiego, m. in. z Kadzidła, Myszyńca i innych. Razem z Centrum Kultury w Tłuszczu zorganizował pierwsze spotkanie tych zespołów na „Święcie Pieśni Ludowej”. Wszyscy wiedzieli, że bazą ludową tych działań jest Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Poszła wiadomość od Ząbek do Kadzidła, od Wyszkowa do Ręczaj i Poświętnego, że w Tłuszczu kwitnie kultura.

Największą pracą, jaką wykonał Józef Kulesza, było sporządzenie etnografii całej gminy. Opisał każdą wieś, poszczególne gospodarstwa, pochodzenie mieszkańców, zabudowania. Wszystkie te prace znajdują się w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i stanowią największy skarb przeszłości tłuszczańskiego społeczeństwa. Był to człowiek – społecznik, który swoje życie poświęcił dla dobra tej ziemi – Ziemi Tłuszczańskiej, w zamian nie żądając nic, oprócz szacunku!

Dlatego zwracam się do Zarządu Towarzystwa oraz kustosza p. Tadeusza Sasina, do burmistrza p. Pawła Bednarczyka i Rady Miejskiej z przewodniczącym p. Krzysztofem Gajcym na czele, do mieszkańców miasta i gminy Tłuszcz o pozostawienie dotychczasowej nazwy, tj. Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.

Nigdy, ani dziś już nieżyjący Józef Kulesza, ani my, jego rodzina, nie rościliśmy i nie będziemy rościli przywileju do nazwania muzeum jego imieniem. Członkowie Towarzystwa ustalili na początku swojej działalności taką nazwę i niech tak zostanie. Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej jest ośrodkiem kulturalnym i niech ta kultura przez duże „K” służy społeczeństwu, wolna od wszelkiej polityki, która tylko niepotrzebnie wprowadza zamęt. W Tłuszczu jest przecież tyle do zrobienia!

Z wyrazami szacunku

Ryszard Kulesza

Reklama

Dodaj komentarz