ST 4(72)/2013 Śmieciowa rewolucja

smieciJuż za trzy miesiące czeka nas śmieciowa rewolucja – od 1 lipca samorządy staną się właścicielami odpadów. Dotychczasowy system gospodarowania śmieciami zostanie zastąpiony nowym – wg oczekiwań autorów reformy – bardziej szczelnym i ekologicznym. Co to w praktyce oznacza dla nas, mieszkańców?

Stawki opłaty za śmiecie w gminach Powiatu Wołomińskiego, oprac. MP

Stawki opłaty za śmiecie w gminach Powiatu Wołomińskiego, oprac. MP

Nadchodzące zmiany kojarzą się nam wszystkim z nowymi opłatami. Ile będziemy płacić za śmieci? Tego ciągle nie wiemy – bowiem w odróżnieniu do pozostałych gmin powiatu wołomińskiego w Tłuszczu reforma jest wprowadzana inaczej. Do dzisiaj nie znamy stawek, jakie przyjdzie nam zapłacić z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Co prawda Rada Miejska w Tłuszczu podjęła uchwałę w tej sprawie jeszcze w październiku, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jej nieważność. Poszło o zróżnicowanie opłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego. W ówczesnym stanie prawnym ustawa wg RIO takiego rozwiązania nie dopuszczała. Po nowelizacji ustawy, którą uchwalono w lutym 2013 roku, takie rozwiązanie byłoby możliwe. Zmiana wprowadziła również możliwość pobierania opłaty w drodze inkasa (takie rozwiązanie postulowali radni na październikowej sesji, jednak wówczas nie było to prawnie możliwe).

PRZETARG NA CZTERY LATA

Obecnie w Urzędzie Miejskim trwa procedura przetargowa na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tłuszcz. Zdecydowano się na wyłonienie firmy, która będzie obsługiwała naszą gminę do 30 czerwca 2017 roku. Przedsiębiorcy startujący w przetargu muszą więc w oferowaną cenę wliczyć czynniki, które mogą mieć na nią wpływ przez cały okres obowiązywania umowy. W dokumentacji przetargowej jasno zapisano, że „zamawiający nie przewiduje zmiany ceny. Wykonawca dokonuje kalkulacji na 4 lata i musi uwzględnić możliwości podwyżek opłaty za korzystanie ze środowiska”. Burmistrz Paweł Bednarczyk zapytany, dlaczego przetarg został ogłoszony przed uchwaleniem opłaty, poinformował, że priorytetem działań jest troska o dobro mieszkańców, których wysokość opłaty dotyczy bezpośrednio. – Ogłoszenie przetargu przed przyjęciem stawki, ma na celu rzetelne oszacowanie jej wysokości, gdyż niedoszacowanie kosztów lub przeszacowanie przychodów z tytułu pobieranych opłat może spowodować negatywne konsekwencje dla budżetu oraz konieczność podejmowania kolejnych uchwał o wysokości opłaty. Nie znając wartości oferty, istniało ryzyko przyjęcia zbyt niskiej stawki (tym samym niezbilansowanie się systemu), co wiązałoby się z koniecznością zmiany wysokości opłaty i podejmowaniem kolejnych uchwał oraz z obowiązkiem złożenia ponownej deklaracji przez mieszkańca – podsumował burmistrz.

OPŁATY NIEZNANE, ZASADY JUŻ TAK

Ponieważ w naszej gminie nie ma na razie obowiązujących stawek, nie można jeszcze składać deklaracji, na podstawie których te opłaty będą później naliczane. Ale możemy zakładać jedno: osoby, które będą segregowały śmieci, będą płaciły mniej niż ci, którzy tego robić nie będą.

Znamy również częstotliwość odbioru odpadów. Z domów jednorodzinnych odpady zmieszane będą odbierane co trzy tygodnie a posegregowane surowce wtórne raz w miesiącu. Frakcje odpadów będą odbierane w workach zielonych (szkło białe i kolorowe) i żółtych (tworzywa sztuczne, metale, papier, tektura i odpady wielomateriałowe). W okresie od kwietnia do września, co trzy tygodnie odbierane będą odpady zielone (np. trawa, liście).

Ponieważ na razie nie są znane stawki, jakie będą obowiązywały w gminie Tłuszcz, przedstawiamy obok w tabeli zestawienie opłat w innych gminach na terenie naszego powiatu.

Maciej Puławski

 

KOMENTARZ AUTORA

Reforma zagospodarowania odpadami to temat, na którym może polec wiele samorządów. Wiąże się ona z nałożeniem na mieszkańców nowych (często wyższych niż podatek od nieruchomości) opłat, zmianą przyzwyczajeń odnośnie segregacji surowców wtórnych czy choćby częstotliwości i sposobu odbioru odpadów. Tym bardziej trzeba się do tak wielkiej zmiany dobrze przygotować. Nie od dziś wiadomo, że to co nieznane, budzi obawy. W Tłuszczu doskonale widać to na ostatnim przykładzie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na osiedlu Słoneczna. Mieszkańcy wciąż nie wiedzą ile będzie kosztowało przyłącze i kiedy można się podłączyć do sieci? Słyszy się: to zależy. Zależy od tego czy uda się otrzymać preferencyjny kredyt, kiedy będzie pozwolenie na budowę przykanalików, od pogody. A właśnie taka informacja jest najważniejsza: ile pieniędzy i na kiedy muszę odłożyć (lub pożyczyć).

Podobnie jest w sytuacji „opłaty śmieciowej”. Mówi się, że stawki będą znane po przetargu. Że zależą od tego, jakie pojawią się oferty. Ale przecież te stawki i tak musi określić urząd i uchwalić Rada Miejska. Czy nie lepiej oprzeć się na własnej kalkulacji uwzględniającej wiele czynników? Z tych opłat trzeba pokryć też koszty, które będzie ponosiła gmina – chociażby prowadzenia akcji informacyjnych czy samej obsługi systemu przez urzędników.

W kontekście powyższego należy się też zastanowić, czy zawarcie umowy od razu na cztery lata z firmą odbierającą odpady nie jest zbyt ryzykowne. Tym bardziej, że firma składająca ofertę musi uwzględnić wszelkie czynniki wpływające na cenę – również te w 2017 roku, a cała reforma śmieciowa jest w Polsce czymś zupełnie nowym. Może się wydawać, że przesunięcie wszelkiego ryzyka na przedsiębiorcę sprawia, że gmina go nie ponosi. Ale jeśli firma przestanie zarabiać albo pojawią się kłopoty innej natury, to i tak będzie problem ze świadczeniem usług i w efekcie gmina będzie musiała szukać nowego wykonawcy. W tym kontekście optymizmem nie napawa również fakt, że do przygotowanej przez tłuszczański urząd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów, wpłynęły aż 32 pytania od zainteresowanych firm. Przedsiębiorcy prosili o doprecyzowanie wielu zapisów. Pojawił się także zarzut, że wymaganie posiadania przez firmę polisy OC w wysokości 5 mln zł jest bezzasadne i rażąco wygórowane oraz sprzeczne z art. 7 PZP – ograniczającym uczciwą konkurencję. W rezultacie UM obniżył wielkość wymaganej polisy do 500 000 zł oraz wydłużył termin składani ofert.

Reklama

Komentarze (1 )

 1. Jest już projekt uchwały na najbliższą Sesję RM w sprawie opłat za śmieci sposobu naliczania.
  Proponowany sposób naliczania opłat jest od gospodarstwa domowego z podziałem na liczbę osób.

  Propozycje wyglądają następująco:

  Dla śmieci sortowanych:
  1 osobowe – 13 zł
  2 osobowe – 20 zł
  3 osobowe – 28 zł
  4 osobowe i więcej – 37 zł

  Dla śmieci niesegregowanych:
  1 osobowe – 20 zł
  2 osobowe – 30 zł
  3 osobowe – 42 zł
  4 osobowe i więcej – 56 zł

  http://www.tluszcz.bip.net.pl/?a=1085

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 3 )

  Łukasz
  18/04/2013 13:32

Dodaj komentarz