ST 4(72)/2013 Wykładowcy Politechniki w Tłuszczu? Tak!

Dodane w:: Edukacja,Numer 4 (72) marzec 2013 |

Zespół Szkół w Tłuszczu od 21 lutego 2013r. podjął współpracę z kolejną uczelnią, a jest to Politechnika Warszawska. Stosowny list intencyjny został podpisany przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego ze Starostą Piotrem Uścińskim i Wicestarostą Panem Konradem Rytlem na czele i Politechnikę Warszawską, którą reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

13_zs_4

Celem podpisanego w Warszawie listu intencyjnego o współpracy w zakresie edukacji jest popularyzacja nauk ścisłych i technicznych wśród uczniów, co z kolei ma wzmocnić poziom ich przygotowania do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. Najbardziej uzdolnionym uczniom zaś ma pomóc w kształceniu. Prof. Szmidt podkreślał: „Myślę, że to bardzo ważne porozumienie. Ważne jest, aby Warszawa i jej okolice, Mazowsze, wykorzystały swe szanse związane z przemysłem. Musimy zaczynać naszą „chmurę edukacyjną”, nasze działania już w przedszkolach i kolejnych poziomach szkół. Będziemy chcieli utrzymywać te kontakty, mieć możliwość nie tylko zapraszania do nas dzieci i młodzieży, ale też sami jesteśmy gotowi pojechać do wielu placówek oświatowych, wygłosić wykład o wspaniałości techniki, o nowoczesnych rozwiązaniach.” Formy realizacji porozumienia przewidziano następujące: warsztaty tematyczne, wykłady dla uczniów prowadzone przez wykładowców PW w obiektach powiatowych, udział młodzieży w zajęciach laboratoryjnych w obiektach PW, spotkania wykładowców, uczniów oraz dyrekcji i kadry pedagogicznej szkół partnerskich. Nie bez znaczenia jest fakt, że działania te nie pociągną za sobą dodatkowych kosztów ani dla Starostwa, ani dla szkół, ani dla uczniów.

Współpraca jest nieprawdopodobną szansą dla młodzieży o zainteresowaniach technicznych. Zwłaszcza że jeśli znawcy rynku wskazują jakieś uczelnie, których ukończenie daje duży procent szans na znalezienie pracy, to są to zwłaszcza uczelnie techniczne z Politechniką Warszawską na pierwszym miejscu. Sam fakt obcowania z uczelnią, wykładowcami akademickimi, językiem, jakim się posługują, nowoczesnymi technikami i technologiami wykorzystywanymi w procesie nauczania daje młodym ludziom szanse na szybkie i skuteczne zaaklimatyzowanie się w rzeczywistości studenckiej. Teraz należy mieć nadzieję, że nasi uczniowie będą chcieli wykorzystać szansę, jaką niesie im życie a gimnazjaliści podejmujący decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej zwrócą uwagę na ten atut Zespołu Szkół w Tłuszczu i wstąpią w szeregi baczyńszczaków.

Ewa Żmudzka

Reklama

Dodaj komentarz