Czy zasypie nas śnieg?

Dodane w:: Numer 4 (listopad 2007) |

Nie udało się Gminie Tłuszcz rozstrzygnąć pierwszego przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Jednak, jak zapewnia przedstawiciel Urzędu Miejskiego zajmujący się sprawami infrastruktury drogowej, pan Rafał Roguski, nie należy się obawiać, że zima zaskoczy nas śliskimi i pokrytymi śniegiem drogami.

Do ogłoszonego 29 października 2007 roku przetargu stanęła tylko jedna firma – JURANT sp. jawna, jednak przygotowana przez nią oferta nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, przetarg został unieważniony. 9 listopada 2007 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na to samo zadanie. Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert do 20 listopada.

Jak poinformował nas pan Roguski, ataku zimy nie musimy się obawiać, bo do czasu podpisania umowy z wykonawcą, , na interwencję w przypadku wcześniejszego nadejścia zimy przygotowany jest m.in. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (ST)

Aktualizacja: Przetarg rozstrzygnięty!

Wybrano ofertę firmy „JURANT” Spółka Jawna A. Matejak J. Borkowski, ul. Ossowska 73, 05 – 220 Zielonka, której oferta była najkorzystniejsza cenowo, spełniała wymogi siwz, otrzymała 100pkt oraz zawierała cenę:
1. cena za 1 km płużenia – 41,73 zł.
2. cena za 1 km posypywania – 51,36 zł.
3. cena za 1 km płużenia + posypywania – 41, 73 zł.
4. cena za 1 t mieszanki solno – piaskowej 20 % – 226,92 zł

Umowa zostanie zawarta w dniu 30.11.2007r.

 

Reklama

Dodaj komentarz