ST 2(70)/2013 Zima w Tłuszczu

Dodane w:: Inne,Numer 2 (70) styczeń 2013,Sprawy mieszkańców |

Jak wygląda harmonogram odśnieżania w naszej gminie? Które miejscowości mają pierwszeństwo? Ile osób przy tym pracuje i ile odśnieżanie kosztuje – o tym wszystkim przeczytacie Państwo poniżej.

Akcja odśnieżania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) rozpoczyna między 4 a 5 rano. W pierwszej kolejności dwie pługopiaskarki odśnieżają główne ulice centrum Tłuszcza. Następnie jedna z nich przejeżdża na osiedle Słoneczna, a potem na osiedle Długa i rozpoczyna odśnieżanie północno-zachodniej części gminy (Postoliska, Chrzęsne, Zalesie, Mokra Wieś, Szymanówek, Brzezinów, Wagan, Waganka, Jarzębia Łąka, Rysie) druga zaś jedzie na osiedla Kolejowa, Klonowa, Norwida i Borki oraz południowo-zachodnią część gminy (Jasienica, Jadwinin, Miąse, Stasinów, Szczepanek, Franciszków, Jaźwie, Pawłów, Grabów, Łysobyki, Dzięcioły, Kury, Rudniki, Białki). W tym samym czasie dwa ciągniki komunalne odśnieżają boczne ulice osiedlowe oraz wszystkie drogi gruntowe. Łącznie odśnieżanych jest około 250 km dróg gminnych.

W akcji zimowej zaangażowane są dwie pługopiaskarki oraz dwa ciągniki komunalne z pługami. Odśnieżanie gminy prowadzone jest jedynie sprzętem będącym na wyposażeniu ZGKiM.Przy odśnieżaniu pracuje czterech kierowców i jeden rezerwowy. Dodatkowo jest osoba przygotowująca raporty dzienne przekazywane do Urzędu Miejskiego: do jej zadań należy również wystawianie kart drogowych oraz rozliczanie kierowców z czasu pracy sprzętu.

Akcja zima 2012/2013 do chwili obecnej kosztowała około 70 000 zł (płużenie i posypywanie). Do tej kwoty należy doliczyć koszt zakupu soli i piasku oraz przygotowanie mieszanki – 40 000 zł. W tym sezonie zimowym ZGKiM odśnieża jedynie drogi gminne.

Wszelkie zastrzeżenia i informacje dotyczące odśnieżania można przekazywać do Urzędu Miejskiego tel. 29 757 30 16 wew. 227, bezpośrednio do Zakładu tel. 29 757 30 22 całodobowo, lub do Mariusza Dembińskiego tel. 784 007 944.

(oprac. na podstawie informacji z ZGKiM)

 

INTERNAUCI OCENIAJĄ

Jak oceniasz jakość odśnieżania dróg w naszej gminie?

  • Źle - 92 Głosów
  • Dostatecznie - 39 Głosów
  • Bardzo dobrze - 38 Głosów
  • Dobrze - 23 Głosów
Loading ... Loading ...

Mariusz Dembiński, dyrektor ZGKiM przypomina:

Właścicielu posesji – odśnież chodnik

Dyrektor ZGKiM w Tłuszczu Mariusz Dembiński

Dyrektor ZGKiM w Tłuszczu Mariusz Dembiński

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz” to właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, które zlokalizowane są na drodze publicznej i bezpośrednio przylegają do własnej nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

Odśnieżaniem chodników, przejść dla pieszych ich posypywaniem na terenie miasta zajmują się pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miejski w Tłuszczu w ramach prac interwencyjnych.

 

Reklama

Dodaj komentarz