ST 6-7/2012 Fundusze sołeckie

Dodane w:: Numer 6 (59) kwiecień 2012,Numer 7 (60) maj 2012,Samorząd |

FUNDUSZE SOŁECKIE

W naszej gminie mamy 28 sołectw, na terenie których mieszka ponad jedenaście tysięcy osób. Fundusze sołeckie są świetną okazją, aby mieszkańcy współdecydowali o kształcie swojego najbliższego otoczenia.

Jakich działań i jakich inwestycji możemy spodziewać się na terenie tłuszczańskich sołectw w bieżącym roku?

BIAŁKI

 • Remont przepustów na drodze gminnej (9 967,49 zł)

BRZEZINÓW

 • >Wycieczka edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców (5 757,31 zł)
 • Zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy (2 000 zł)
 • Stworzenie i administracja serwisu internetowego (1 000 zł)

CHRZĘSNE

 • Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji trawy (600 zł)
 • Budowa placu zabaw (21 403,30 zł)

DZIĘCIOŁY

 • Progi zwalniające (9 000 zł)
 • Budowa oświetlenia ulicznego (2 000 zł)
 • Remont przepustu na drodze gminnego (1 000 zł)
 • Zakup tablicy informacyjnej (500 zł)
 • Zakup farb do odnowienia ogrodzenia i ławek na placu zabaw (250 zł)
 • Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy (782,03 zł)

 

FRANCISZKÓW

 • Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej (10 011,50 zł)

GRABÓW

 • Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu do rekreacji (6 887,03 zł)

JADWININ

 • Sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika (7 525,13 zł)

JARZĘBIA ŁĄKA

 • Projekt sieci wodociągowej (19 000 zł)
 • Zakup wyposażenia na plac zabaw (1 551,08 zł)

JASIENICA

 • Budowa placu do jazdy na rolkach – skatepark (22 003,30 zł)

JAŹWIE

 • Wykonanie projektu drogi gminnej (8 493,27 zł)

KOZŁY

 • Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach (2 000 zł)
 • Konserwacja drogi gminnej (10 211,83 zł)

KURY

 • Remont dróg gminnych (9 901,48 zł)

ŁYSOBYKI

 • Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego (4 200 zł)
 • Remont przepustu na drodze gminnej (4 205,25 zł)

MIĄSE

 • Zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury (15 490,32 zł)

MOKRA WIEŚ

 • Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi (4 000 zł)
 • Zakup ławek na teren wokół stawu (3 000 zł)
 • Zakup zieleni i materiałów do pielęgnacji zieleni (1 683,75 zł)
 • Wyrównanie terenu wokół stawów (1 500 zł)
 • Dotacja celowa na zakup wyposażenia do biblioteki (1 500 zł)

PAWŁÓW

 • Projektowanie drogi gminnej (6 711,01 zł)

POSTOLISKA

 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (12 000 zł)
 • Budowa parkingu (10 003,30 zł)

PÓLKO

 • Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej (7 411,34 zł)
 • Opłata roczna za dzierżawę terenu (1 500 zł)

RUDNIKI

 • Budowa oświetlenia drogowego (6 050,91 zł)

RYSIE

 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i plac zabaw (4 323,32 zł)
 • Konserwacja dróg gminnych (4 500 zł)

STASINÓW

 • Remont przepustu na drodze gminnej (5 456,82 zł)

STRYJKI

 • Remont drogi gminnej, renowacja rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na drodze gminnej (7 415,11 zł)

SZCZEPANEK

 • Zakup i postawienie wiaty przystankowej (5 000 zł)
 • Zakup materiałów do wykonania piłkochwytów, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz wyposażenia placu zabaw (5 341,55 zł)

SZYMANÓWEK

 • Zakup materiałów do ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw (8 449,27 zł)

WAGAN

 • Urządzenie placu zabaw, zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego (6 821,02 zł)

WAGANKA

 • Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego (6 314,95 zł)

WÓLKA KOZŁOWSKA

 • Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach (2 000 zł)
 • Zakup altany i ławek na plac zabaw (6 000 zł)
 • Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw (5 000 zł)
 • Zakup materiałów i wyposażenia na boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej (1 434,16 zł)

ZALESIE

 • Konserwacja rowów przy drodze gminnej (7 811,17 zł)

Reklama

Dodaj komentarz