CZYSTA GMINA

Dodane w:: Numer 17 (grudzień 2008) |

6008.jpgW ostatnim czasie Gmina Tłuszcz dzięki wsparciu finansowemu przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego przeprowadziła akcje, których głównym celem było poprawie jakości środowiska naturalnego oraz estetyki terenu gminy.

W listopadzie usunięto min. nielegalne wysypisko papy odpadowej podrzuconej w lesie w miejscowości Wólka Kozłowska. Środki z PFOŚiGW pokryły ponad 90% poniesionych kosztów. Papę o łącznej wadze 10 ton, z powierzchni ok. 15m2 usunęła firma „Byś” z Warszawy. Kolejnym przedsięwzięciem była zbiórka foli po kiszonkach oraz nawozach rolniczych z terenu Gminy Tłuszcz. Folie odbierała firma MPK z Ostrołęki bezpośrednio z gospodarstw, których właściciele wcześniej zgłosili jej posiadanie. Łączne zebrano 2,7 tony foli z 17 gospodarstw rolniczych. Akcja ta została przeprowadzona po raz pierwszy i zakończyła się sukcesem; duży odzew z jakim spotkało się to działanie sprawił, że zbiórka foli będzie powtarzana cyklicznie raz lub dwa razy do roku.
Trzeba tu zaznaczyć, że to nie jedyne akcje, które odbyły się na terenie gminy. W ciągu roku zorganizowanych było kilka przedsięwzięć polegających na sprzątaniu terenów leśnych. I tak: dnia 29 marca br. zorganizowano akcje w wyniku której zostały posprzątane lasy w Grabowie, Łysobykach, Dzięciołach. Głównym inicjatorem tej akcji był właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Mazowiecki Zaścianek” – Pan Zbigniwew Kempiński. Działanie to zostało wsparte przez Nadleśnictwo Drewnica, które było współorganizatorem oraz współfinansowało koszty tego przedsięwzięcia.
Udział w w/w akcji wzięli: 172 Drużyna Harcerska „CzeNeKa” z Kobyłki, 56 Specjalistyczna Drużyna Harcerska „Zielone Diabły, Koło Łowieckie „Czajka” z Tłuszcza, mieszkańcy pobliskich wsi oraz ZGKiM z Tłuszcza; łącznie zebrano 18 ton odpadów wielkogabrytowych oraz 5,2 tony odpadów pozostałych.
Następnym działaniem było sprzątanie lasu w Wólce Kozłowskiej – Konary. Akcja odbyła się 19 kwietnia br., dzięki temu przedsięwzięciu udało się usunąć z lasów 4,6 tony odpadów. W akcji wzięli udział: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kozłach, 25 Drużyna Środowiskowa Harcerska z Tłuszcza, Koło Łowieckie „ Przepiórka” z Radzymina, pracownicy Leśnictwa Ostrówek oraz Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, okoliczni mieszkańcy oraz ZGKiM z Tłuszcza. Kolejnym tego typu przedsięwzięciem było sprzątanie lasów w Stryjkach, Wilczeńcu, Ołdakach oraz w Chrzęsnem. Akcja ta odbyła się 16 czerwca br.; w jej wyniku zebrano 6,8 tony odpadów – istotny wpływ na ten wynik mieli: uczniowie z Zespołu Szkół w Stryjkach, uczniowie z Zespołu Szkół w Postoliskach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, członkowie Straży Pożarnej, radni gminni, myśliwi, Burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz ZGKiM z Tłuszcza.
Dnia 26 września 2008r na terenie Gminy została zorganizowana coroczna akcja „Sprzątania Świata”. Wzięło w niej udział ok. 1300 osób z ośmiu szkół z terenu gminy oraz ZGKiM z Tłuszcza. W jej wyniku udało się zebrać ok. 10 ton śmieci. Należy też wspomnieć o przedsięwzięciu przeprowadzonym w ramach działań związanych z utrzymaniem czystości oraz porządku na terenie gminy, działanie to zostało przeprowadzone w listopadzie i polegało na zbiórce liści. Zebrano ok. 1700 worków z liśćmi. Nawiązując do akcji „Sprzątania Świata” dnia 5 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, Pani Barbara Zajkowska (na zdjęciu) – Naczelnik Wydziału OŚiGW Starostwa Powiatowego w Wołominie, wręczyła torby ekologiczne wszystkim uczniom oraz nauczycielom z terenu Gminy Tłuszcz, którzy wzięli udział w tej akcji. Nagrody zostały ufundowane przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogólnopolskiej akcji „Stop foliówkom ”.
Na zakończenie Pani Barbara Zajkowska otrzymała dyplom za wsparcie naszych działań. Takimi samymi dyplomami zostali uhonorowani również Marek Szafrański- członek zarządu oraz leśniczy Dariusz Sobczak. Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyje poprzez codzienne drobne wybory; warto dbać o wygląd naszych okolic, bo przecież każdy lubi otaczać się pięknem.

Anna Zając, A.P.U.M.

Reklama

Dodaj komentarz