Ogłoszenie

Dodane w:: Numer 45 (kwiecień) 2011,Ogłoszenia z urzędu |

Burmistrz Tłuszcza informuje, że zostały ogłaszane nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu:

  • Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Finansów
  • Inspektor ds. Infrastruktury Drogowej

Więcej informacji na temat wymagań kwalifikacyjnych kandydatów i sposobu ich udokumentowania znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tluszcz.pl  w zakładce Tablica ogłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Jusiński – Inspektor ds. kadrowych                       

tel. (0-29) 75-73-016 w 201, e-mail: t.jusinski@tluszcz.pl .

Reklama

Dodaj komentarz