UWAGA! ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO!

Dodane w:: Numer 39 (październik) 2010 |

26 listopada 2010 roku mija termin zgłaszania uwag do zmian w planie miejscowego zagospodarowania dla miasta Tłuszcz. Do tego czasu wszyscy mieszkańcy gminy, którzy chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijało się miasto, powinni się z nim zapoznać.

Szczególnie dotyczy to właścicieli nieruchomości położonych w mieście Tłuszcz. Warto podkreślić, że gmina nie ma obowiązku powiadamiania imiennie każdego właściciela działki o zmianach planu, które dotyczą jego nieruchomości. Może się więc okazać, że na działce, na której kiedyś miał stać dom syna czy córki, zaplanowano np. rondo lub drogę… W efekcie budowa domu może więc okazać się niemożliwa. To samo dotyczy zagospodarowania przestrzeni miejskich czy też lokalizacji fabryk, wysypisk śmieci czy innych uciążliwych przedsięwzięć. To plan zagospodarowania określa, gdzie mogą być one lokalizowane.
Projekt planu wyłożony jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, w pokoju nr 17 w godzinach od 8.00 do 15.00. Jest on również dostępny na stronie internetowej bip.tluszcz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń (po lewej stronie) ogłoszenie z dnia 07.10.2010 r. – „Ogłoszenie o przedłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Uwaga: Z planem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 29 października 2010 roku.
(red)

Reklama

Dodaj komentarz