Uwaga! Zmiany miejscowego planu zagospodarowania!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

W dniach 22 września – 13 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu (pokój nr 17) w godz. 8.00 do 15.00 można zapoznawać się z projektem zmian w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie   planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. w Centrum Kultury w Tłuszczu o godzinie 15.00.

Zapoznaj się przez internet z proponowanymi zmianami w planie !

Do dnia 26 listopada 2010 r. można składać na piśmie uwagi co do zmian w planie. Należy je kierować do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

źródło: BIP Tłuszcz

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2010 r.

Reklama

Dodaj komentarz