INWESTYCJE STOJĄ

Dodane w:: Numer 39 (październik) 2010 |

W pierwszym półroczu w naszej gminie udało się zrealizować jedynie 7,5% zaplanowanych na 2010 rok wydatków majątkowych.

W tłuszczańskim Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku. Stanowi ono załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 73/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. i zawiera informacje na temat zrealizowanych dochodów i wydatków.Można w nim przeczytać, że z zaplanowanych na 2010 rok dochodów, udało się wykonać 49,76%, zaś z wydatków 37,72%. Biorąc pod uwagę same wydatki majątkowe (m. in. nowe inwestycje) można zauważyć, że zrealizowano jedynie w 7,5% plan w tym zakresie. Przekładając to na złotówki – spośród zaplanowanych 17 milionów zł wydano niespełna 1,3 miliona. Dla porównania sprawdziliśmy, ile wydatków majątkowych udało się zrealizować w innych gminach powiatu wołomińskiego. W gminie Radzymin współczynnik realizacji jest jeszcze mniejszy niż w gminie Tłuszcz i wynosi 1,68%, w gminie Wołomin 18,5%, zaś Zielonka zrealizowała lekko ponad połowę zaplanowanych na 2010 r. wydatków majątkowych – 53,72%.

W pierwszym półroczu w Tłuszczu wykonano przede wszystkim następujące zadania:
- remont budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz (kwota 499 281,66 zł)
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych (465 263,72 zł)
- zakup gruntów pod nowo projektowany zbiornik retencyjny oraz na poszerzenie istniejących dróg i ulic w Tłuszczu oraz na terenie gminy (125 100,32 zł).

Zdecydowanie lepiej wygląda realizacja budżetu, jeśli chodzi o dochody. Do tłuszczańskiego skarbca wpłynęło od początku stycznia do końca czerwca 22 887 067,17 zł, co stanowi prawie połowę zaplanowanych na 2010 rok środków. Przyglądając się natomiast zadłużeniu gminy możemy zauważyć, że w połowie roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły ponad 9,5 milionów złotych.

Rok 2010 to rok wyjątkowy. 21 listopada wybierzemy radnych na nową kadencję rady miejskiej i oddamy głos w pierwszej turze wyborów na burmistrza. Czy 7,5% wydane przez pierwsze półrocze to celowe „spowalnianie” wydatków, żeby więcej z nich skumulować w drugiej, bliższej samorządowej kampanii, połowie roku? Biorąc pod uwagę realizację tak niewielu z zaplanowanych dużych inwestycji w 2008 i 2009 roku mogliśmy oczekiwać, że z początkiem bieżącego roku, nasza gmina zmieni się w wielki, przedwyborczy plac budowy. Tak się jednak nie stało. Już dziś wiadomo, że do wyborów nie zostaną ukończone „sztandarowe” inwestycje jak hala sportowa w Tłuszczu (której pierwszy etap budowy okazał się samowolą budowlaną), kanalizacja, wodociąg na osiedlach Słoneczna, Centrum, Długa, Kolejowa i Borki oraz gimnazjum w Jasienicy.

  • Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz