Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu!

Dodane w:: Numer 39 (październik) 2010 |

Nasza gmina zmienia się coraz bardziej. Nie chodzi tu akurat o budowę kanalizacji czy nowych budynków ale o nowe inicjatywy. Mamy coraz więcej ofert na ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Teraz pojawia się nowa oferta dla seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W budynku po zakładzie telekomunikacji przy ulicy Warszawskiej praca wre. Młodzi wolontariusze z palnikami w dłoniach dzielnie skrobią ściany pomalowane wiele lat temu olejną farbą. To właśnie tam, w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach, ma od listopada funkcjonować Klub Integracji Społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Rostek wyjaśnia, że w ramach Klubu będzie można spotkać się z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień. Ma on stanowić zaplecze dla Ośrodka Pomocy Społecznej, umożliwiające pełniejszą pracę z klientem. Działalność Klubu będzie skierowana do wszystkich grup wiekowych. W planach jest uruchomienie świetlicy dla młodzieży, która mogłaby się spotykać w udostępnionych pomieszczeniach i ciekawie spędzać wolny czas. Poza tym Klub ma być takim miejscem, gdzie można zwrócić się z jakąś inicjatywą – jak np. wykorzystanie przestrzeni do zorganizowania wystawy.

W ramach powstającego Klubu Integracji Społecznej będzie także funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sama propozycja utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyszła od burmistrza Jana Krzysztofa Białka. Do realizacji tego pomysły przyczynili się bezpośrednio sami zainteresowani, czyli osoby biorące udział w unijnym projekcie „Zdrowi Seniorzy z IA”. W ramach projektu grupa seniorów miała zapewnione zajęcia fizyczne, rekreacyjne, zdrowotne i wyjazd integracyjny. Po zakończeniu przedsięwzięcia, wiele osób wyrażało chęć udziału w uniwersytecie trzeciego wieku. Do inicjatywy włączyła się również Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.

Raz w miesiącu planowany jest wykład prowadzony przez specjalistę w jakiejś dziedzinie oraz cykliczne wyjazdy dla grupy słuchaczy. Zostanie powołana rada programowa, która będzie wspólnie z uczestnikami decydować o tym, jakie zajęcia będą odbywały się w ramach uniwersytetu.

Na początek inicjatorzy planują przeprowadzenie wykładów zdrowotnych i zajęć integracyjnych. Później program będzie zależał od potrzeb i sugestii uczestników. Mogą się w nim znaleźć zajęcia gimnastyczne, językowe czy też… joga. Oczywiście ten katalog nie jest zamknięty i wszystko zależy od pomysłowości i otwartości słuchaczy.

Przez cały październik trwa zbieranie chętnych. Wszystkie osoby, które się zgłoszą, zostaną zaproszone na pierwsze spotkanie organizacyjne planowane na listopad. W imieniu inicjatorów powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu – zapraszamy!

 • Maciej Puławski

Zgłoś się! Termin do końca października!
Wszystkie osoby zainteresowane Uniwersytetem Trzeciego Wieku proszone są o kontakt:
tel. 29-757-32-40
tel. kom. 608-662-458
e-mail: ops_tluszcz@poczta.onet.pl
lub osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej
Można również zebrać zainteresowanych wśród znajomych, rodziny i sąsiadów i przynieść listę osób zainteresowanych wzięciem udziału (imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy).

Co to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku?
W wyniku rozwoju cywilizacyjnego wydłużył się i ciągle wydłuża średni okres życia ludzkiego. Efektami pochodnymi są starzenie się społeczeństw i zmniejszenie przyrostu naturalnego. Przemiany społeczne i techniczne powodują, iż starzejący się ludzie są wobec nich często bezradni i zagubieni. Z tej konstatacji powstała idea, by ludzie starsi (jeżeli tylko zechcą) mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być aktywni. W 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie (Francja), utworzono placówkę dydaktyczną dla starszych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W niedługim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne placówki.
Zdobywanie wiedzy w starszym wieku ma jeszcze różne dodatkowe zalety. Jest ono wolne od wszelkich wymogów organizacyjnych, presji terminów i stresów egzaminacyjnych. Uczenie staje się czystą przyjemnością.
Uniwersytet prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego dla osób starszych: wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych. Przy Uniwersytecie działają często zespoły twórcze, np. literacki, pamiętnikarski, plastyczny, muzyczny, teatralny. Prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz organizowane obozy kondycyjne i wyjazdy krajowe i zagraniczne.
W Polsce istnieje już około 130 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Reklama

Komentarze (3 )

 1. informacja jest błędna. Zamiast pisać tekścik należało poszukać prawdziwej informacji. Do roboty!!!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 2. Co w tej informacji jest błędne?

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 3. Po wyborach

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz