ST 2 (94)/2015 Mniejsze dopłaty do ścieków i wody

Dodane w:: Na tapecie,Numer 2 (94) luty 2015,Samorząd |

Radni zdecydowali o tym, aby zmniejszyć dopłaty z budżetu do wody, która jest dostarczana mieszkańcom wodociągiem i odprowadzanych ścieków. Dopłata do 1 m sześć. wody zmniejszy się z 0,36 zł do 0,18 zł. W przypadku ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej dopłata zmniejszy się z 2,55 zł do 1,28 zł za 1 m sześć. Ze 1,40 do 0,70 zł za 1 m sześć zmniejszają się też dopłaty do ścieków bytowych dowożonych do stacji zlewnej pojazdami asenizacyjnymi.

Cięcia dopłat są pochodną tego, że w ostatnich latach wybudowano nową sieć wodociągową i kanalizacyjną. W efekcie znacznie wzrośnie pobór wody i ilość odprowadzanych ścieków (o ok. 50-60%). W takim przypadku pozostawienie dopłat na wcześniejszym poziomie sprawiłoby, że z budżetu gminy dopłacilibyśmy łącznie do wody i ścieków prawie 600 tys. zł, czyli prawie dwa razy więcej niż w latach wcześniejszych.

Zmniejszenie dopłat z pewnością przełoży się na cenę wody i ścieków, które zostaną wkrótce przyjęte przez Radę Miejską w Tłuszczu – w rezultacie zapłacimy za nie więcej.

MP

doplaty_do_wody

 

Reklama

Dodaj komentarz