Komisja Rewizyjna z 15.01.2014 – analiza wniosków pokontrolnych prowadzonych w Gminie, informacje o inwestycjach w 2013 roku (wodociągi)

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.01.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia oraz sesji
[0:03:35] – analiza wniosków pokontrolnych prowadzonych w Gminie
[0:22:37] – Pracownik UM – zestawienie kosztów oraz zakresu realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku
[0:40:15] – WDK Miąse
[0:43:26] – analiza wniosków pokontrolnych prowadzonych w Gminie
[1:06:37] – przyjęcie protokołu
[1:09:41] – terminy kolejnych posiedzeń
[1:10:18] – wniosek do Burmistrza w sprawie priorytetów w budowie wodociągów
[1:12:10] – wniosek do Burmistrza w sprawie WDK Miąse oraz w sprawie dowozu dzieci
[1:14:50] – pismo do komisji – Mieszkanka Jasienicy prosi o umorzenie niedopłaty
[1:16:26] – pismo do komisji – Komendant Policji z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu
[1:18:10] – pismo do komisji – prośba o poparcie projektu promocji terenu LGD
[1:20:59] – pismo do komisji – w sprawie orzeczenia nieważności uchwały dot. dopłat w opłatach za śmieci

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz