ST 1 (93)/2015 Gmina przejmie dworzec

Dodane w:: Na tapecie,Numer 1 (93) styczeń 2015,Samorząd |

Dworzec PKP

Na sesji 30 grudnia radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę budynku dworca PKP w Tłuszczu.

Nowa rada powróciła do przejęcia budynku tłuszczańskiego dworca od kolei. Radni po zapoznaniu się ze sprawą zdecydowali, że jest to dobre wyjście. Obecnie PKP zwróciło się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na nieodpłatne przekazanie obiektu na rzecz Gminy Tłuszcz. Jak tylko ją uzyska, zostanie podpisany protokół uzgodnień, a w kolejnym etapie akt notarialny, na mocy którego Gmina wejdzie w posiadanie tej nieruchomości.

Warunkiem nieodpłatnego przejęcia obiektu przez nasz samorząd jest zabezpieczenie pomieszczeń dla kas biletowych i poczekalni. Za korzystanie z nich koleje będą uiszczać czynsz.

– Obiekt w mojej ocenie jest atrakcyjny, duży, zlokalizowany w samym centrum miasta. Zagospodarowanie jego jest jeszcze sprawą otwartą. Gmina będzie mogła go wynajmować lub przeznaczyć na własne cele – mówi Tomasz Jusiński z Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Straż Ochrony Kolei przeniesie się do kolejowego biurowca. Obecnie wpływy z wynajmu lokali na dworcu wynoszą około 130 tys. zł rocznie. Po przejęciu budynku przez gminę, w przypadku chęci kontynuacji wynajmu powierzchni, samorząd będzie musiał ogłosić przetarg i w ten sposób wyłonić najemców.

Urzędnicy nie wykluczają też możliwości rozbudowy budynku dworca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wśród wymienianych pomysłów znajduje się galeria handlowa. Są to jednak na razie wstępne plany i rozważania.

O możliwych sposobach wykorzystania lokali na cele gminy oficjalnie nikt nie jeszcze nie mówi, ale pojawiają się pomysły, że część dworca może stać się miejscem dla nowej sali widowiskowej (ta w Centrum Kultury została zamknięta przez Straż Pożarną) lub pomieszczeniem dla hufca ZHP.

Decyzja radnych była poprzedzona dyskusjami na posiedzeniach komisji. Najwyraźniej wszystkich udało się do pomysłu przekonać, gdyż uchwała o przejęciu dworca została podjęta prawie jednogłośnie – przy jednym głosie wstrzymującym się.

MP

 

Warto wiedzieć

Wartość dworca wg wyceny PKP to ok. 420 tys. zł
Powierzchnia budynku 1480 m kw.
Roczne koszty ogrzewania obiektu ok. 30 tys. zł.

 

Reklama

Dodaj komentarz