ST 5(73)/2013 Książka z dawna oczekiwana

Dodane w:: Kultura,Numer 5 (73) kwiecień 2013,Stowarzyszenia,Tłuszcz |

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Rodu Kielaków „Siewba” wydało ostatnio znany lokalnym historykom maszynopis Stanisława Kielaka „Tłuszcz wieś-osada-miasto 1447-1980”, opisujący dzieje naszych okolic.

"Tłuszcz wieś - osada - miasto. 1447 - 1980"

“Tłuszcz wieś – osada – miasto 1447 – 1980″

Stanisław Kielak, patriota, historyk z wykształcenia, zasłużony nauczyciel, społecznik i badacz dziejów regionu, potrafił z uwagą wsłuchiwać się w historie zwykłych ludzi. Z ich relacji, z dokumentów, źródeł historycznych oraz własnych notatek stworzył niezwykle sugestywny obraz dawnego Tłuszcza.

Stanisław Kielak wzbogacił anonimowe dane historyczne o głos mieszkańców naszej miejscowości i jej okolic. Szczególnie wartościowy jest rozdział dotyczący ruchu ludowego i fenomenu „Siewby”. Będąc synem Stanisława Kielaka, przedwojennego wicemarszałka Sejmu IV kadencji, który był bratem redaktora słynnej „Siewby” Jana Kielaka, autor miał dostęp do unikalnych dokumentów i przeprowadził wywiady z uczestnikami tamtych wydarzeń. W ten sposób uzyskał mnóstwo cennych, niepowtarzalnych informacji. Stanisław Kielak włożył także benedyktyńską pracę w sporządzenie szczegółowej listy osób, które zginęły w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 w Tłuszczu i okolicach, uzupełniając tę listę o wiek, zawód i, tam gdzie to było możliwe, o okoliczności śmierci ofiar.

Niniejsza książka powstała pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w czasach, kiedy Polska była krajem zależnym od Moskwy, w którym panował autorytarny ustrój komunistyczny ograniczający wolność słowa. Stanisław Kielak nie pisał do szuflady, a planował wydać książkę w obiegu ogólnokrajowym. Zdając sobie sprawę, że cenzura nie dopuściłaby do druku tekstu krytykującego ówczesne rządy, zdecydował się pominąć drażliwe kwestie i skupić się na tych fragmentach, które miały szansę zostać opublikowane. Książka nie zawiera informacji kłamliwych, ale jest w niej wiele niedopowiedzeń, które uważny i świadomy historycznie czytelnik z łatwością wychwyci. W takich miejscach umieszczono przypisy, aby nie doszło do niewłaściwego odczytania tekstu. Dotyczy to zwłaszcza czasów PRL-u, ponieważ niemożność pisania o błędach, wypaczeniach i zbrodniach tego okresu, sprawiła, że przedstawiony przez autora obraz maluje się czasami nazbyt optymistycznie.

Maszynopis „Tłuszcz-wieś-osada-miasto 1447-1980” funkcjonuje wśród niewielkiego grona osób zainteresowanych lokalną historią od 1980 roku. Autor zmarł w 1986 i nie doczekał publikacji swojej książki, a jest to jedna z pierwszych (oprócz także nieopublikowanego maszynopisu Jerzego Lewickiego z 1972 roku) tak obszerna i szczegółowa praca dotycząca dziejów naszej miejscowości i okolic. Choć nie ukazała się drukiem, weszła do tradycji Tłuszcza, ponieważ uroczystości upamiętniające jego powstanie są obchodzone względem roku 1447 – daty początkowej wskazanej przez Stanisława Kielaka. Wielu późniejszych badaczy korzystało też z jego ustaleń w swoich publikacjach. (Informacja pochodzi z rozdziału z w/w książki)

 GDZIE MOŻNA ZDOBYĆ KSIĄŻKĘ?

- Zainteresowanych książką prosimy o kontakt z członkami Stowarzyszenia Rodu Kielaków „Siewba” lub odsyłamy do Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -14.00 w budynku przy ul. T. Kościuszki 7 w Tłuszczu.

- Książka wydana została z inicjatywy i funduszy Stowarzyszenia Rodu Kielaków „Siewba”

- Rodzina autora i Zarząd Stowarzyszenia Rodu Kielaków „Siewba” składa serdeczne

podziękowania wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierali wydanie

niniejszej książki. Więcej informacji o książce na stronie www.kielakowie.pl

 

Reklama

Dodaj komentarz