ST 5(73)/2013 Rekordowy 2013 (inwestycje w naszej gminie)

Dodane w:: Inwestycje,Na tapecie,Numer 5 (73) kwiecień 2013 |
Inwestycje 2013 w gminie Tłuszcz

Inwestycje 2013 w gminie Tłuszcz – KLIKNIJ NA OBRAZ, ŻEBY POWIĘKSZYĆ

Bieżący rok upłynie w naszej gminie pod znakiem dużych inwestycji – będzie to rok wytężonej pracy.

Przede wszystkim w końcu doczekaliśmy się realizacji projektu, dzięki któremu część Tłuszcza zostanie zwodociągowana i skanalizowana. Ta inwestycja pojawia się w gminnym budżecie już od… 2007 roku. Wg podpisanej umowy o dofinansowanie, prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku. Zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, powstanie kanalizacja na osiedlu Słoneczna oraz wodociąg na osiedlach Długa, Bolesława IV i Borki.

W tym roku będą prowadzone też prace przy budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Kozły. W budżecie zapisano (jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) także wykonanie sieci wodociągowej zasilanej ze tejże stacji. Gmina liczy na sfinansowanie tej inwestycji dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy z terenów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie zamkniętego i zrekultywanego wysypiska w Wólce Kozłowskiej bardzo się cieszą, że w końcu pojawi się szansa na podłączenie do wodociągu. Obecnie korzystają ze studni głębinowych.

Inwestujemy w sport i oświatę

W tym roku zabezpieczono w budżecie większe środki na budowę hali sportowej w Tłuszczu. Urzędnicy chcą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Zaplanowano też utwardzenie boiska sportowego w Jarzębiej Łące. 40 000 zł z budżetu gminy pójdzie na legalizację obiektów Stadionu Miejskiego i infrastruktury uzupełniającej. Z funduszu sołeckiego mają być sfinansowane skatepark w Jasienicy i boisko do siatkówki plażowej w Mokrej Wsi.

Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe, to wg budżetu na rok bieżący planuje się kontynuację budowy przedszkola w Postoliskach, dokończenie gimnazjum w Jasienicy i termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu. To ostatnie zadanie były również ujęte w budżecie na rok poprzedni, jednak ze względu na nieotrzymanie dofinansowania, nie było realizowane.

W tegorocznym budżecie można dostrzec więcej wydatków na drogownictwo. W stosunku do zapisów z budżetu na 2012 rok wzrost wynosi ok. 70%. Natomiast wydatki na projektowanie i wybudowanie nowych odcinków oświetlenia ulicznego wzrosły nieznacznie i wynoszą około 218 tys. zł.

Bez dotacji dla klubu malucha

O 5 tys. zł zwiększono środki na dotacje realizowane przez organizacje pozarządowe. Obecnie łączna kwota wynosi 200 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego roku zwiększono wydatki na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z 64 do 80 tys. zł) a zmniejszono na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (ze 100 do 85 tys. zł).

Na dotację dla przedszkoli niepublicznych w budżecie przewidziano 774 564 zł. W tym roku nie zabezpieczono środków na kluby dziecięce. W ubiegłym roku kwota 54 tys. zł pozostała niewykorzystana ze względu na brak zainteresowania taką formą wsparcia ze strony przedsiębiorców prowadzących takie placówki.

Wśród inwestycji można znaleźć też dalszą modernizację Ogródka Jordanowskiego. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego powstaną też place zabaw we wsiach: Białki i Postoliska-Fiukały.

Doinwestowany zostanie budynek gminny przy ul. Powstańców, który wynajmuje jeden z niepubliczny zakładów opieki zdrowotnej – planuje się zakup i montaż windy za 100 tys. zł.

Podsumowując: tegoroczny budżet, to budżet rekordowych inwestycji. 33 mln zł zaplanowane jako wydatki inwestycyjne jeszcze kilka lat temu mogłyby stanowić cały budżet. Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu nasza gmina może pozwolić sobie na realizację zadań, na które nie byłoby nas stać z własnych pieniędzy.

  • Maciej Puławski

 

Budżet 2013 w liczbach

- Dochody budżetowe: 60 309 402,09 zł

- Wydatki budżetowe: 76 271 242,28 zł

- Wskaźnik zadłużenia do dochodów zaplanowany na 2013 rok wynosi 51,35%

(wg uchwał z dn. 12.03.2013 r.)

 

 

 

Reklama

Dodaj komentarz