ST 15(68)/2012 Nowy budżet prawie gotowy

Dodane w:: Na tapecie,Numer 15 (68) grudzień 2012,Samorząd |

Wszystko wskazuje na to, że naszym samorządowcom w dyskusjach nad przyszłorocznym budżetem udało się dojść do porozumienia i na sesji budżetowej, która odbędzie się 28 grudnia 2012 r. radni poprą propozycje burmistrza.

Początki negocjacji nie były proste. Radni na posiedzeniach komisji wielokrotnie krytykowali pierwszą część procesu ustalania budżetu. Mówili, że ich wnioski nie zostały przez burmistrza uwzględnione. Odnosili się też do tego, że pierwsza, robocza wersja budżetu, przedstawiona 9 listopada była „budżetową fikcją” (wyższy niż dopuszczalny próg zadłużenia, wydatki przekraczające o 14 mln zł możliwości gminy).

NEGATYWNA OPINIA

Dalszym krokiem kształtowania budżetu było przygotowanie finalnej wersji projektu, która została przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) i Radzie Miejskiej w Tłuszczu. Ten budżet (z 14 listopada) mieścił się już w możliwościach finansowych gminy, jednak tym razem zawierał jedynie największe inwestycje i zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego. Radni wyrażali swoją dezaprobatę odnośnie dokumentu. W szczególności chodziło o nieuwzględnienie ich wniosków budżetowych. 10 grudnia Komisja Budżetu i Inwestycji stosunkiem głosów 4:2 wydała negatywną opinię w sprawie tego projektu. Następnego dnia Klub Radnych „Razem dla Gminy” wystosował do burmistrza i przewodniczącego rady wniosek o zmiany. Chodziło o uwzględnienie w budżecie również mniejszych inwestycji. Wniosek zawierał wykaz konkretnych lokalizacji dla inwestycji drogowych i oświetleniowych wraz z szacunkową wartością prac. Ponadto wiadomo już było, że kształt budżetu wysłany do RIO miał się i tak zmienić, gdyż ta wersja nie uwzględniała rozstrzygnięcia przetargu na duży projekt wodociągowo-kanalizacyjny, w wyniku którego zaoszczędzono kilka milionów złotych wkładu własnego gminy.

BURZLIWE NEGOCJACJE

Jak zostaliśmy poinformowani, 13 grudnia burmistrzowi Pawłowi Bednarczykowi i radnym Rady Miejskiej udało się w dużym stopniu opracować kształt przyszłorocznego budżetu, zadowalający dla wszystkich stron. Burmistrz nie ukrywa, że dla niego priorytetami budżetowymi na 2013 rok są: rozpoczęcie „dużego projektu” oraz budowa SUW w Kozłach i budowa sieci wodociągowej. – W przyszłym roku będziemy kontynuować budowę przedszkola w Postoliskach i gimnazjum w Jasienicy – mówi. Odnosząc się do negocjacji budżetowych dodaje: – Radni mieli uwagi do zaproponowanego przeze mnie projektu budżetu, ale udało się nam dojść do porozumienia. Mam nadzieję, że sesja 28 grudnia 2012 odbędzie się bez niespodzianek.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, radny Mirosław Sobczak, przyznaje że spotkanie negocjacyjne było burzliwe. – Propozycje zaproponowane przez klub radnych były trudne do zaakceptowania przez burmistrza, ale osiągnięto kompromis. Uzgodnienia te nie przesądzają jednak o tym czy budżet zostanie przyjęty. Nie znamy zawartości materiałów na sesję – zauważa radny. Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Gminy” radny Robert Szydlik dodaje: – Na spotkaniu udało się osiągnąć kompromis w sprawie wydatków majątkowych, czyli zaplanowanych w budżecie na 2013 inwestycji. Niepokoimy się o to, jakie środki zostaną zapisane dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i o ile tym razem wzrosną środki na płace w Urzędzie Miejskim. Rok temu podniesiono je o ćwierć miliona złotych, czyli ok. 10%.

Przyjęcie budżetu planowane jest na sesji 28 grudnia.

 • Maciej Puławski

 

WSZYSTKO O BUDŻECIE

Chcesz wiedzieć jak zmieniał się budżet 2013 i co dokładnie zawiera? Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy wszystkie materiały z tym związane. Odwiedź stale aktualizowaną podstronę: BUDŻET 2013. Warto wiedzieć więcej!

Reklama

Komentarze (2 )

 1. Znalazlem to, co radni nie wiedzieli.

  Płace w urzędzie 2012 2.300.000,00 zł
  Płace w urzędzie 2013 2.467.425,00 zł

  Rośnie o 167.425,00 zł. Dwóch nowych doradców?

  Tu są linki do tego, jakby ktoś chciał sprawdzić, czy to prawda.
  http://www.tluszcz.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2671&bar_id=905
  http://www.tluszcz.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2688&bar_id=907

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 3 )

  Andrzej D.
  19/12/2012 22:41

  • Tworzą trzy nowe etaty bo przecież obiecywali w kampanii że po wyborach będzie tańszy urząd. Tu jest link:
   http://www.tluszcz.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2725&bar_id=926
   Dwa etaty to podobno na ludzi od śmieci a ten trzeci etat do drogownictwa to nie wiem po co może będzie z taczką i łopatą rozwoził popiół w ramach poprawy przejezdności dróg wieśniaczych?
   167 tysięcy to bogato na takie trzy etaty. Średnio wyjdzie po 55 brutto na głowę!

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )

   Scorpio
   04/01/2013 01:41

Dodaj komentarz