Index » Archiwum wg. kategorii » Urząd nagrywa » Komisja Rewizyjna (Strona 3)
Komisja Rewizyjna z 05.11.2013 – projekt uchwały w sprawie dopłat w opłatach za śmieci, odpowiedź na wniosek w sprawie pomocy prawnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05.11.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:02:19] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:10:11] – Sekretarz – projekt uchwały w sprawie dopłat do śmieci dla rodzin wielodzietnych [0:29:25] – Sekretarz – odpowiedź na wniosek o pomoc [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 18.10.2013 – kontrola w Urzędzie, projekt uchwały w sprawie dopłat do opłat za śmieci, ulica Łąkowa

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18.10.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – informacje o wyniku tajnego głosowania w sprawie tytułu Honorowego Obywatela Tłuszcza [0:00:42] – wniosek do Burmistrza [0:01:12] – kontrola w Urzędzie [0:02:42] – termin kolejnego posiedzenia [0:02:59] – projekt uchwały w sprawie dopłat w opłatach za śmieci [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 15.10.2013 – odpowiedź RDFP w sprawie CKSiR, parking przy stacji PKP Jasienica, inwestycje drogowe

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.10.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:39] – Pracownik UM – informacje w sprawie decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy skupu złomu [0:08:23] – Pracownik UM – deklaracje na odbiór śmieci, kontrole w firmach [0:10:33] – zaproszenie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 08.10.2013 – nieprawidłowe wykonanie prac na ul. Szerokiej, SUW Łysobyki i inwestycje

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 08.10.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:00:49] – Mieszkaniec – w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu wodociągów na ul. Szerokiej [0:08:29] – protokół z poprzedniego posiedzenia [0:18:48] – pismo do komisji – odpowiedź na wniosek w sprawie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 20.09.2013 – CKSiR w Prokuraturze, Radni wezwani na przesłuchanie do KPP Wołomin, przejmowanie działek na drogi, inwestycje i drogi

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20.09.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:03] – Dyrektor CKSiR – kontrola Straży Pożarnej w CKSiR, doniesienia do Prokuratury w sprawie budynku CKSiR, konieczny remont budynku [0:20:33] – Dyrektor CKSiR – doniesienia do Prokuratury [0:21:33] – [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 10.09.2013 – aktualne przetargi, przykanaliki i remont Przedszkola

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.09.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:00:53] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:05:28] – Pracownik UM – informacje o aktualnie prowadzonych przetargach [0:14:12] – zaproszony Pracownik UM na nieobecny [0:14:56] – pismo do komisji – [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 05.09.2013 – wnioski ws. wynagrodzeń w UM, uwagi do protokołu w sprawie oferty na analizę PPP, omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05.09.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:40] – przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń [0:29:10] – wnioski o płace w Urzędzie i zbieranie podpisów przez Pracowników UM [0:35:43] – uwagi do protokołu w sprawie analizy PPP [0:37:41] – wnioski o [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 26.08.2013 – materiały na Sesję RM, plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26.08.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:33] – Dyrektor Przedszkola – informacje o wydatkowaniu środków finansowych w Przedszkolu [0:05:26] – omówienie materiałów na Sesję RM [0:22:37] – pismo do komisji – wniosek z Komisji Ładu do zmian w budżecie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 21.08.2013 – przerwy w dostawach wody, spór w Jarzębiej Łące, wynagrodzenia Urzędników

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21.08.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:05] – Dyrektor ZGKiM – przerwy w dostawach wody, konieczna modernizacja SUW na ul. Wąskiej [0:08:49] – Burmistrz – sprawy odkupienia działek przez Mieszkańców [0:17:38] – Mieszkaniec – spór sąsiedzki w Jasienicy w [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 05.08.2013 – budynek przy ul. Bocznej, odkupienie działki, faktury za ogłoszenia w mediach

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05.08.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:22] – Pracownik UM – informacje w sprawie budynku przy ul. Bocznej [0:08:56] – pismo do komisji – prośba o wykup gruntu w formie bezprzetargowej, rozmowa z Mieszkańcem [0:20:38] – pismo do komisji [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 18.07.2013 – legalizacja stadionu, pismo do RIO w sprawie kontroli w CKSiR, płace w Urzędzie

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18.07.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:06:12] – Skarbnik – ulgi i zwolnienia podatkowe za pierwsze półrocze 2013 roku [0:11:02] – Skarbnik – naprawa dachu w OSP Jasienica [0:14:45] – Pracownik UM – projekt na przykanaliki i przyłącza na [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 10.07.2013 – umowa na budowę hali oraz publikacje ogłoszeń w prasie, nagrody dla Pracowników UM i inne tematy

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.07.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:02:40] – odpowiedź Burmistrza na wniosek w poprzedniego posiedzenia [0:04:45] – umowa z Sim Media Mirosław Oleksiak na publikację ogłoszeń w Gazeta Ziemi Tłuszczańskiej Głos Tłuszcza [0:21:40] – umowa z Moris-Sport Sp. z [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 24.06.2013 – zadłużenie Gminy i inwestycje oraz Deloitte, opinia RIO,

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 24.06.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:06] – protokół z poprzedniego posiedzenia [0:01:37] – opinia RIO w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi [0:07:50] – pismo do RIO z prośbą o przeprowadzenie kontroli w CKSiR [0:11:52] – pismo do [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 03.06.2013 – opinia RIO w sprawie wykonania budżetu, negatywna opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 03.06.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:13] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:09:35] – pismo do komisji – mieszkaniec prosi o zamianę działki w ramach odszkodowania za przejęcie części działki pod drogę [0:13:39] – [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 23.05.2013 – stan prowadzonych inwestycji, Gimnazjum w Jasienicy, pismo do RIO z prośbą o kontrolę w CKSiR

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.05.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:03] – pracownik UM – informacja w sprawie aneksów niezrealizowanych inwestycji drogowych i oświetleniowych [0:06:51] – “pracownik UM – remont przedszkola “”Baśniowa Kraina””” [0:10:39] – pracownik UM – przebieg [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna 17.05.2013 – skargi mieszkańców

Zapraszamy do oglądania i komentowania kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:13] – sprawa skargi mieszkanki ul. Sasanki, spotkanie z właścicielami działki [0:17:28] – skarga mieszkańca w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu kanalizacji na ul. Szerokiej [0:26:59] – skarga mieszkańca w sprawie mostu [...]

Continue reading …
Strona 3 41234