Index » Archiwum wg. kategorii » Urząd nagrywa » Komisja Rewizyjna (Strona 2)
Komisja Rewizyjna z 22.04.2014 – ocena zasobów pomocy społecznej, sytuacja finansowa w oświacie oraz konflikt w Gimnazjum w Jasienicy

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 22.04.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:07] – Kierownik OPS – ocena zasobów pomocy społecznej [0:25:13] – Dyrektor ZOPO – sytuacja finansowa w oświacie za pierwszy kwartał 2014 [0:31:25] – pismo do komisji – biblioteka przy gimnazjum w [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 10.04.2014 – propozycja modernizacji oświetlenia, uporządkowanie numeracji na ul. Warszawskiej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.04.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:02:23] – propozycja zmiany i modernizacji oświetlenia ulicznego [0:35:44] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:45:07] – informacje w sprawie wykonanych remontów [0:49:38] – pismo do komisji – sprawozdanie z wykonania budżetu [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 01.04.2014 – Mieszkańcy w sprawie budowy drogi z Jasienicy, WDK Miąse

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 01.04.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:06] – pismo do komisji – Dyrektor ZOPO w sprawie zmiany nazw placówek oświatowych [0:02:03] – pismo do komisji – Mieszkańcy Jasienicy w sprawie budowy drogi [0:30:18] – Pracownik UM – informacje [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 27.03.2014 – odpowiedź na wniosek z 15.01., WDK Miąse, sprzedaż działki

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27.03.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:49] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:05:38] – pismo do komisji – odpowiedź na zaproszenie Dyrektor ZOPO [0:07:38] – pismo do komisji – burmistrz odpowiada na wniosek z 15 stycznia, WDK [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 19.03.2014 – pisma, uporządkowanie numeracji na ul. Warszawskiej, projekty uchwał

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19.03.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:32] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:12:16] – pismo do komisji – w sprawie wniosków pokontrolnych w Urzędzie [0:13:37] – pismo do komisji – Mieszkaniec w sprawie możliwości wykupu działki gminnej [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 10.03.2014 – skarga Mieszkanki na funkcjonowanie Urzędu, problemy Mieszkańców, decyzja w sprawie rozbudowy firmy Piotro-Stal

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.03.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:02:25] – Mieszkanka – skarga na pracę Urzędu w związku z błędną numeracją na ulicy Warszawskiej [0:34:45] – Mieszkańcy – w sprawie sporu prawnego, adresacji działki, obniżenie krawężnika [1:14:25] – ustalenia do [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 20.02.2014 – zapoznanie z dokumentacją do kontroli w Urzędzie w sprawie płac i nagród, pisma od Spółki Wodnej w sprawie opłat

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20.02.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – przyjęcie protokołu [0:01:11] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:05:48] – pismo do komisji – Dyrektor CKSiR z prośbą o zabezpieczenie środków na wkład własny [0:08:51] – pismo do komisji – Przewodniczący Rady przesyła sprawozdanie ze średnich [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 27.01.2014 – omówienie materiałów na sesję

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kontroli [0:02:50] – przyjęcie protokołu [0:05:00] – omówienie materiałów na sesję [0:11:55] – Skarbnik – omówienie projektów uchwał [0:33:52] – Kierownik OPS – projekt uchwały na sesję [0:49:20] – Sekretarz – omówienie projektów uchwał [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 21.01.2014 – sprawozdanie z pracy komisji w 2013 roku

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia oraz sesji [0:01:20] – przyjęcie protokołu [0:07:11] – uchwła w sprawie dopłat do opłat za śmieci [0:08:33] – sprawozdanie z pracy komisji w 2013 roku [0:13:31] – termin kolejnego spotkania, [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 15.01.2014 – analiza wniosków pokontrolnych prowadzonych w Gminie, informacje o inwestycjach w 2013 roku (wodociągi)

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia oraz sesji [0:03:35] – analiza wniosków pokontrolnych prowadzonych w Gminie [0:22:37] – Pracownik UM – zestawienie kosztów oraz zakresu realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku [0:40:15] – WDK Miąse [0:43:26] [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 03.01.2014 – RIO uchyla uchwałę w sprawie zakupu ciągnika dla ZGKiM

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 03.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:00:47] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:04:02] – pismo do komisji – RIO w sprawie orzeczenia nieważności uchwały w sprawie nabycia ciągnika dla ZGKiM [0:10:22] – uchwała w sprawie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 13.12.2013 – postępowanie w sprawie unieważnienia uchwał, odpowiedź PKP na skargę mieszkańców, omówienie materiałów na sesję RM

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13.12.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:02:15] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:13:15] – Burmistrz mimo zaproszenia nieobecny [0:15:26] – pismo do komisji – w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Kury – Rudniki oraz pomnika [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 09.12.2013 – przyłącza do sieci wodociągowej, odpowiedź Burmistrza w sprawie płac, budżet na 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 09.12.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:50] – pismo do komisji – odpowiedź na pismo Radnego Groszka w sprawie przyłączy wodociągowych [0:11:19] – pismo do komisji – odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o płace za 2012 [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 03.12.2013 – plan pracy Komisji na rok 2014, informacje o projekcie budżetu

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 03.12.2013. > Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:50] – Pracownik UM – w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Kury – Rudniki [0:11:08] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:17:56] – pismo do komisji – pomnik przy [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 21.11.2013 – przygotowania do zimowego utrzymania dróg, realizacja WDK Miąse, opiniowanie prawne projektów uchwał na VI Sesję Nadzwyczajną

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21.11.2013. > Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:54] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:05:53] – pismo do komisji – droga Kury – Rudniki, sprawa nazwy drogi [0:13:17] – termin kolejnego posiedzenia [0:18:09] – Pracownik UM – przygotowania do [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 15.11.2013 – wynik negocjacji wykupu gruntu w Jasienicy, zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych w 2013 roku, wniosek o zwołanie sesji

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.11.2013. > Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:10] – Pracownik UM – informacje w sprawie pisma dot. Możliwości odkupu działki gminnej przez firmę Pakard [0:05:48] – Pracownik UM – porozumienie w sprawie wykupu gruntu [0:06:30] – [...]

Continue reading …
Strona 2 41234