Index » Wpisy otagowane: » w skrócie
ST 8 (98)/2015 W skrócie – Zamknięcia przejazdów kolejowych

ST 8 (98)/2015 W skrócie – Zamknięcia przejazdów kolejowych

Jasienica – w terminie od 31.08.2015 r. godz. 10:00 do 09.09.2015 r. godz. 14:00 zamknięty zostanie przejazd kolejowy zlokalizowany w ciągu ul. Przytorowej/Wiśniowej w Jasienicy.   Zalesie i Tłuszcz – w terminie od 21 sierpnia 2015 r. godz. 9:00 do 31 sierpnia 2015 r. godz. 14:00 zamknięte zostaną niżej wymienione przejazdy kolejowe: – przejazd kolejowy [...]

ST 8 (98)/2015 W skrócie – Indywidualność Roku 2015

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowano konkurs na Indywidualność Roku. Jego celem było wyłonienie: sportowca roku, wolontariusza roku, talentu roku, przedsiębiorcy roku odpowiedzialnego społecznie, odkrycia roku, inicjatywy społecznej roku. Zgłoszenia mogli przesyłać mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Następnie komisja dokonywała ich oceny i decydujący głos otrzymali internauci. Konkurs cieszył się dużym [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Kto nie zapłacił podatku?

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014 wynika, że należności wymagalne wobec Gminy Tłuszcz z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, wieczystego użytkowania i innych wyniosły na koniec 2014 r. ok. 1,2 mln zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 631 upomnień podatkowych dla osób fizycznych na łączną kwotę prawie 250 tys. zł. Wystawiono 314 [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Stara gmina nie do rozbiórki

Konserwator zabytków nie wyraził zgody na wyburzenie budynku starego urzędu gminy zlokalizowanego przy ul. Szklanej. Radni kilka miesięcy temu byli przychylni sprzedaży tego budynku. Teraz prawdopodobnie dużo trudniej będzie znaleźć nabywcę, który zdecyduje się zakupić działkę z zabytkiem.

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Zalew zablokowany

Jak poinformował naszą redakcję burmistrz Paweł Bednarczyk, pojawił się problem ze zgromadzeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego w Jasienicy. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiesił postępowanie z uwagi na fakt, że część właścicieli działek nie żyje i brakuje uregulowania stanu prawnego tych terenów. Najpierw więc gmina w [...]

Continue reading …
ST 4-5 (96)/2015 W skrócie – Nowy radny w powiecie

Komisarz Wyborczy w Warszawie 19 maja wydała postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Wołomińskiego przez kandydata Roberta Szydlika w związku z wygaśnięciem w wyniku śmierci mandatu radnego Stanisława Żaka. Złożenie ślubowania przez pana Szydlika jest planowane na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbędzie się 28 maja 2015 r (red)  

Continue reading …
ST 4-5 (96)/2015 W skrócie – Projekt dla Jasienicy

9 kwietnia Burmistrz Tłuszcza podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Wiejskiego Domu Kultury w Jasienicy. Kontrakt zobowiązuje wykonawcę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. z Łodzi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowa opiewa na kwotę 29.950,50 zł brutto, a termin jej wykonania ustalono na dzień 15.12.2015r. (red) [...]

Continue reading …
ST 3 (95)/2015 W skrócie – Remonty na drogach gruntowych

11 marca Gmina Tłuszcz rozstrzygnęła przetarg na bieżącą konserwację dróg gruntowych. Usługi te do 23 grudnia 2015 r. będzie świadczyła firma Balcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg z Postolisk. Zamówienie obejmuje głównie profilowanie z zagęszczaniem, ścinanie poboczy, uzupełnienie nawierzchni piaskiem, żwirem, kruszywem betonowym, kruszywem ceglanym, korą asfaltową, destruktem asfaltowym, żużlem hutniczym i kruszywem kamiennym. [...]

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Konsultacje programu

Trwają konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz w 2015 roku”. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tłuszcz. Do 26 lutego można składać opinie i uwagi dotyczące dokumentu. (red)  

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Konkursy dla NGO

27 stycznia tłuszczańscy urzędnicy rozstrzygnęli otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Spośród 29 ofert, które wpłynęły na sześć konkursów tematycznych wybrano do realizacji 24. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce sportowej (10 złożonych ofert) i kulturalnej (8 ofert). Łącznie na realizację zadań przez organizacje przeznaczono w budżecie 280 tys. zł. (red)  

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Przejazd na Borkach zamknięty

Kolejne utrudnienia związane z modernizacją linii kolejowej. W związku z prowadzonymi pracami torowymi z użytkowania wyłączono przejazd kolejowy w ciągu ulic Przejazdowa – Zjazdowa w Tłuszczu. Przewidywane zamknięcie ma trwać około pół roku. W tym czasie przejazd ma zostać przebudowany. (red)  

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Jaźwie: ponowne wybory

Wiele emocji wzbudziły wybory sołtysa w miejscowości Jaźwie. Ich wynik został oprotestowany przez kontrkandydatów. Okazało się, że kilkanaście osób było nieuprawnionych do głosowania (w zebraniu, które odbyło się w domu u sołtysa wzięło udział ponad 90 mieszkańców). Po przeanalizowaniu całej sytuacji Rada Miejska w Tłuszczu zdecydowała o powtórzeniu wyborów. Przed nowym terminem, który ustalono na [...]

Continue reading …
ST 1 (93)/2015 W skrócie – Remont na najwyższym szczeblu

Sekretariat burmistrza, gabinet burmistrza i pokój narad w remoncie. Nie wiąże się to jednak z utrudnieniami dla mieszkańców. Burmistrz Paweł Bednarczyk korzystając z tego, że zastępca jest obecnie na urlopie, tymczasowo zajął jego pokój. – Gabinet burmistrza był w opłakanym stanie, od wielu lat nie był remontowany. Trzeba pamiętać, że burmistrz często przyjmuje ważnych gości [...]

Continue reading …
ST 1 (93)/2015 W skrócie – Będą zmiany w studium

Mieszkańcu – zainteresuj się i sprawdź, czy zmiany nie dotyczą także Twojej posesji! Trwają prace nad zmianami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Tłuszcz. Obecnie dokumentacja jest wyłożona w urzędzie – można się z nią zapoznawać i zgłaszać swoje uwagi. Materiały dotyczące zmian są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz oraz dostępne [...]

Continue reading …
ST 1 (93)/2015 W skrócie – WDK także w Jasienicy

Mieszkańcy Jasienicy decydując o przeznaczeniu funduszu sołeckiego dla swojej miejscowości wybrali, że chcą budować wiejski dom kultury. W bieżącym roku zabezpieczono pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowej. Pomysł opiera się na tym, aby pomieszczenia na parterze budynku przeznaczyć pod wynajem – na przychodnię i aptekę, zaś na piętrze miałaby znaleźć swoją siedzibę filia biblioteki i świetlica. [...]

Continue reading …
ST 12 (92)/2014 W skrócie – Burmistrz zarobi więcej

Od 1 stycznia miesięczna pensja burmistrza Pawła Bednarczyka wyniesie ok. 12 250 zł brutto – prawie 2 000 zł więcej niż w chwili, gdy zaczynał swoją pierwszą kadencję cztery lata temu. Na pierwszej sesji nowej Rady Miejskiej w Tłuszczu radni podjęli uchwałę o wysokości wynagrodzenia burmistrza. Nie było jej w zaproponowanym porządku obrad, została wprowadzona pod [...]

Continue reading …
Strona 1 41234