ST 13(66)/2012 Duży przetarg z opóźnieniem

Przedłuża się procedura badania ofert w tzw. dużym przetargu wodociągowo-kanalizacyjnym. Postępowanie było podzielone na sześć części. Swoje oferty złożyło 26 podmiotów. Ponieważ rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu, należy dokładnie sprawdzić załączone do ofert kosztorysy ofertowe przygotowane przez wykonawców. Po ogłoszeniu wyboru wykonawców będzie jeszcze możliwość złożenia przez nich ewentualnych odwołań. Wszystko wskazuje na to, że przetarg uda się rozstrzygnąć za kwotę poniżej 15 mln zł. W projekcie zaplanowano na ten cel dwa razy tyle. Władze gminy liczą, że jeszcze w tym roku uda się podpisać umowy z wykonawcami. (mp)

Reklama

Dodaj komentarz