W skrócie: Skarga na burmistrza w sądzie

Dodane w:: Numer 7 (60) maj 2012,Samorząd,W skrócie |

8 maja odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, dotycząca skargi na bezczynność Burmistrza Tłuszcza w przedmiocie nieudostępniania informacji publicznej. Skargę na burmistrza złożyło Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), które zawnioskowało o faktury potwierdzające wydatki z funduszu sołeckiego. Podczas rozprawy pani radca prawny Sylwia Barcz-Popiel złożyła pismo, z informacją, że faktury zostały już udostępnione. W związku z tym sąd na wniosek skarżącego postanowił umorzyć postępowanie i zasądzić od Burmistrza Gminy Tłuszcz na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wniosek o informację publiczną SLLGO złożyło 7 sierpnia 2011 r. Część z wnioskowanych dokumentów urząd przesłał kilka dni przed rozprawą. Oznacza to, że Burmistrz Tłuszcza udostępnił faktury za fundusz sołecki dopiero po 9 miesiącach i skardze do sądu na bezczynność. Prawo do informacji gwarantuje obywatelom art. 61 Konstytucji RP. Za jego nieprzestrzeganie grożą sankcje, gdyż zgodnie z art. 23 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

AP

Reklama

Dodaj komentarz