„Pamiętaj o każdym i żyj dla wszystkich”

Dodane w:: Numer 17 (grudzień 2008) |

6025.jpgTen cytat z jednej z bajek Wacława Sieroszewskiego umieszczono na sztandarze Szkoły Podstawowej w Kozłach noszącej imię autora. 13 grudnia 2008 r. w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej uroczyście otwarto wystawę upamiętniającą „150-lecie urodzin Wacława Sieroszewskiego”. Dzięki staraniom organizatorów mieszkańcy mieli możliwość poznać osobiście wnuka Wacława Sieroszewskiego – prof. Andrzeja Sieroszewskiego.

Wystawę rozpoczęto od wygłoszenia trzech referatów. Pierwszy – o swoim poznawaniu sylwetki Wacława Sieroszewskiego – przedstawił Tadeusz Sasin. Radny wspominał moment, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z twórczością autora oraz nawiązywał do poszukiwania śladów pisarza na naszym terenie. Pan Sasin dużo mówił także o istniejącej 30 lat drużynie harcerskiej noszącej imię Wacława Sieroszewskiego.

Następnie historię nadania imienia Wacława Sieroszewskiego Szkole Podstawowej w Kozłach opowiedziała pani Anna Góraj – dyrektor placówki. Podkreśliła, że część twórczości pisarza, mianowicie bajki – ma szczególne znaczenie w wychowywaniu najmłodszej młodzieży szkolnej. Pani Góraj zwróciła uwagę, że szkoła przyjmując jego imię wzięła również na siebie ważną misję podtrzymywania jego pamięci i popularyzacji wiedzy o autorze. – Postać Wacława Sieroszewskiego jako patrona szkoły – jedynej w Polsce tego imienia – to ważny symbol tożsamości lokalnej – podkreśliła pani dyrektor.
Ostatni referat przybliżający zebranym twórczość Wacława Sieroszewskiego wygłosił pan Andrzej Wójcik, który skupił się na powieściach oraz o ponadczasowych treściach zawartych w bajkach pisarza. Pan Wójcik zwrócił uwagę, że to właśnie Sieroszewski odkrył dla świata plemiona Jakutów, Tungusów i innych mieszkańców Dalekiego Wschodu. Ponadto w twórczości autora można odnaleźć przesłanie, że wszyscy ludzie, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają jednakowe marzenia, pragnienia i potrzeby.

Następnie głos zabrał gość specjalny wystawy – profesor hungarsytyki Uniwersytetu Warszawskiego – pan Andrzej Sieroszewski, wnuk Wacława. – W imieniu wszystkich członków naszej rodziny, muszę wyznać, że niespodziewanie na stare lata, pod koniec życia – zyskaliśmy przyjaciół, nowych przyjaciół. Zawsze do państwa będę przyjeżdżał z radością i zadowoleniem – powiedział prof. Sieroszewski nie kryjąc wzruszenia.
Profesor podkreślił, że zawsze stara się przyjeżdżać, gdy jest zapraszany do Tłuszcza, często z reprezentacją rodzinną (tym razem wraz z nim przybyła jedna z pra-pra-wnuczek Wacława Sieroszewskiego – Olga). Podziękował autorom referatów i przyznał, że dowiedział się kilku nowych rzeczy – m. in. tego, że przez 30 lat w Tłuszczu istniała drużyna harcerska nosząca imię jego dziadka. – Ciekawe, kto pozwolił jej przybrać imię takiego patrona w 1959 r.? – zapytał z uśmiechem profesor Andrzej Sieroszewski.

Na wystawie zaprezentowano ponadto zdjęcia i dokumenty upamiętniające związek Wacława Sieroszewskiego z Ziemią Tłuszczańską, ilustracje z książek oraz inne bardzo ciekawe materiały. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! (MP)

Reklama

Dodaj komentarz