„SŁABA KONTROLA” W URZĘDZIE [aktualizacja]

Dodane w:: Numer 52 (listopad 2011) |

Taką dobitną ocenę wystawił autor audytu wewnętrznego, który zakończył się w październiku w Urzędzie Miejskim. Audytu ważnego, bo zapowiadanego przez burmistrza Pawła Bednarczyka jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Co wykryto, jakie opracowano zalecenia i… jakie wątpliwości budzi raport udostępniony mieszkańcom?

Audyt to inaczej ocena, badanie jakości. Omawiany tu audyt wewnętrzny został zlecony przez burmistrza w zakresie: „weryfikacji prawidłowości procesu planowania i realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Tłuszcz”.

PRZERABIANY NUMER, CZYLI OGÓLNY BAŁAGAN

Audytor zbadał zestawienia zamówień udzielonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Gminy do kwot 10 000 zł (z 2010 i 2011 r.) i 14 000 Euro (z 2010 r.) oraz segregator z zamówieniami do wysokości 10 000 zł, udzielonymi przez osobę zajmującą samodzielne stanowisko ds. infrastruktury drogowej. Audytor wybrał do weryfikacji również trzy postępowania przetargowe. Wśród nich znalazły się tylko inwestycje drogowe: modernizacja odcinka drogi Nowej i Zaściankowej w Tłuszczu, remont odcinka ul. Szkolnej i Ratuszowej w Tłuszczu oraz remont odcinka ul. Sportowej w Postoliskach. Wg raportu, w badanych procedurach przetargowych wykryto szereg uchybień: brak niektórych dokumentów (np. ofert, umów, kopert potwierdzających terminowy wpływ oferty), brak oświadczeń, przerabiany numer umowy z wykonawcą. Stwierdzono „ogólny bałagan w dokumentacji”.

W części sprawozdania poświęconej zleceniom udzielanym z tzw. wolnej ręki, audytor zwrócił uwagę na nieprawidłowości polegające na dzieleniu zlecenia na części. Dotyczy to wydatków na modernizacje dróg. Oznacza to, że nie zamawiano tej usługi globalnie, dla całej gminy, lecz zawierano oddzielne kontrakty na poszczególne odcinki dróg. Wśród uchybień audytor wskazuje też brak faktur za niektóre zlecenia i przekroczenie kwot zleceń na fakturach wystawianych po wykonaniu prac przez wykonawcę. Niestety, w raporcie nie znajdziemy najciekawszej chyba informacji – czy te brakujące bądź zawyżone faktury zostały ostatecznie opłacone przez gminę, czy też nie.

ZALECENIA DO WDROŻENIA

W rekomendacjach pokontrolnych audytor zaleca wyznaczenie w strukturach organizacyjnych urzędu osoby odpowiedzialnej za obszar zamówień publicznych, ścisłe przestrzeganie przepisów, opracowanie prawidłowej procedury postępowania przy udzielaniu zamówień do 14 000 Euro i zwiększenie nadzoru. Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego, już przystąpiono do realizacji powyższych zaleceń.

 • Maciej Puławski

KOMENTARZ AUTORA: Po przeczytaniu tego długo oczekiwanego raportu jestem rozczarowany. Moim zdaniem jego zawartość nie wyczerpuje w pełni tematu planowania i realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Tłuszcz. W sprawozdaniu nie zajęto się w ogóle planowaniem inwestycji. Nie wynika z niego jak były (i może jak są) planowane inwestycje i czy ten proces przebiega prawidłowo. Jeśli chodzi o realizację, której to w raporcie poświęcono więcej miejsca, to zastanawia mnie fakt, dlaczego w pojęciu „realizacja zadań inwestycyjnych” znalazły się jedynie… inwestycje drogowe? Nie skontrolowano przetargów na budowę obiektów ani innych zleceń.

Udostępnione w Internecie sprawozdanie ostateczne z przeprowadzenia audytu zewnętrznego liczy sobie 14 stron, z czego połowę stanowią przepisy i interpretacje. Niestety nie udało nam się poznać autora audytu. Z nieznanych nam powodów, te dane w dokumencie zamieszczonym w sieci są zaczernione. Martwi mnie również fakt, że nie udało się nam uzyskać od burmistrza wyjaśnień dotyczących audytu. Mimo przesłania wcześniej do burmistrza Pawła Bednarczyka konkretnych pytań, nie dowiedzieliśmy się ile kosztował audyt, ile trwał, w jaki sposób wyłoniono firmę audytorską, czy takie audyty będą wykonywane w urzędzie regularnie i co w ogóle burmistrz sądzi o jego wynikach. Mamy jedynie zapewnienie, że odpowiedzi na nasze pytania otrzymamy do 18 listopada. Zatem zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej www.stacja-tluszcz.pl – bo tam odpowiedzi burmistrza zostaną opublikowane. MP

 

Komentarz burmistrza Pawła Bednarczyka:

?

W dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 14.42 wpłynęła do nas odpowiedź burmistrza Pawła Bednarczyka, która zawierała komentarz w sprawie audytu:

Przeprowadzony audyt wykazał nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych bądź zupełny brak jej stosowania w okresie objętym kontrolą tj. w 2010 r., kiedy to stanowisko Burmistrza pełnił p. Krzysztof Białek.

Odpowiedź na pytanie czy jestem zadowolony z wyników audytu nie jest jednoznaczna, ponieważ żaden Burmistrz nie jest zadowalany gdy okazuje się, że nieprawidłowo funkcjonuje Urząd bądź nie są w nim przestrzegane przepisy.

Jednocześnie audyt pozwala na wykrycie różnych nieprawidłowości i umożliwia polepszenia oraz usprawnienie pracy Urzędu.

 

Od redakcji: Niestety, do dnia zamknięcia tego numeru, nie otrzymaliśmy żadnego komentarza burmistrza Pawła Bednarczyka na temat przeprowadzonego audytu i udostępnionego publicznie sprawozdania (mimo, że poprosiliśmy o to 7 listopada). Jak powiadomił nas burmistrz: „z uwagi na nieobecność kilku pracowników merytorycznych (…) oraz konieczność sprawdzenia i przejrzenia odpowiedniej dokumentacji” odpowiedź otrzymamy najpóźniej do dnia 18 listopada 2011 r. (odpowiedź otrzymaliśmy 18 listopada 2011 r. i zaktualizowaliśmy wpis)

Komentarz byłego burmistrza Jana Krzysztofa Białka, sprawującego władzę w okresie, którego dotyczył audyt:

Nie jest możliwe moje osobiste ustosunkowanie się do treści protokołu kontrolnego sporządzonego przez audytora, ponieważ nie jestem w posiadaniu materiałów źródłowych i fizycznie nie byłem stroną postępowania kontrolnego. Wyjaśnić należy, że audytor działa na zlecenie Burmistrza i kontroluje wybrane bądź wskazane obszary przez zlecającego. Mam jednak w tej kwestii własne refleksje. Pierwsza dotyczy tego, dlaczego rozwiązano umowę z poprzednim audytorem, który był wyłoniony w postępowaniu przetargowym jeszcze w 2010 roku? Druga dotyczy terminów realizacji zaleceń audytora. Kontrola, jak wynika z dokumentów, zakończona została w październiku br., a nowe stanowisko ds. zamówień publicznych stworzone zostało kilka miesięcy wcześniej – czyżby miała tu miejsce swojego rodzaju „forma jasnowidztwa”?

Nie kwestionuję merytorycznej wartości materiału przedstawionego w protokole kontrolnym, mam jednak wrażenie, że forma jego przedstawiania jest co najmniej niestosowna. Autor tego opracowania jest nieznany, a ktoś chyba powinien się podpisać pod przeprowadzonym audytem, by swoim nazwiskiem (i ewentualnie zawodowym autorytetem) firmować wyniki przeprowadzonej kontroli. Wątpliwości budzi też fakt, że wyniki audytu pojawiają się w formie artykułu na ten temat na pierwszej stronie samorządowej gazety wydawanej za publiczne pieniądze. Także i tu brak autora tekstu. W mojej ocenie jest to dalszy ciąg rozliczania tzw. „ekipy Białka”, ustawicznego wytykania błędów i niedociągnięć oraz ich upubliczniania.

Nowi Burmistrzowie funkcjonują niecały rok. Proszę się zastanowić, ile razy unieważniano w tym czasie przetargów, ile trzeba było poprawiać uchwał i ile razy zmieniano regulamin organizacyjny Urzędu? Czy wszystkie te działania są oznaką nieomylności i działania zgodnie z przepisami?

 

Reklama

Komentarze (19 )

 1. Cały czas kopiemy leżącego odwracając uwagę w ten sposób od nieróbstwa własnego.

  Bez audytu jestem wstanie wskazać błędy i naruszenia prawa również obecnej władzy. Sporo tego jest jak na rok rządzenia.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 2. Przyjdzie czas to napiszę nie gorączkuj się Kowal, nie dam szansy na pozamiatanie pod dywan, wysypując się z asów.
  Jeden tu napisał za dużo to już posprzątali i naprawili naruszenia prawa jakich się dopuścili, zmieniając to i owo.

  Poczekajmy aż trochę przyschnie, wtedy trudniej będzie oderwać i się wywinąć.
  ;-)

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 3. Wyjątkowo zgadzam się z JKB.
  Audyt ten nie jest wiarygodny, jeśli nie stoi za nim biegły audytor, który jest znany z imienia i nazwiska.
  Taki audyt mógł zrobić ktokolwiek.
  Poza tym zgodnie z zapewnieniami P.Bednarczyka, audyt miał być profesjonalny i przekrojowy, a ten jest taki trochę “gomółkowski”, trochę faktu, troszkę koloryzacji, a autor nieznany.
  Na marginesie, to drażni mnie fakt, że P.Bednarczyk, otacza się nimbem niedostępności. TVP wygoniono, za zapytania prasy nie odpowiada. Jak w tym przysłowiu “Szlachcic na zagrodzie…”. Władza powinna być transparentna, jeśli nie ma nic do ukrycia, to przecież dlaczego boi się występować przed kamerą, czy spotkać z dziennikarzem. Śmieszne było, jak nie przyjął zaproszenia od Stacji Tłuszcz, a korespondencję do Redakcji przesłał za pośrednictwem urzędnika, zupełnie jakby był jakims mężem stanu, albo premierem (a może po prostu lubi chować się za cudzymi plecami…).

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 4. hmmm… bardzo liczyłem na ten audyt, ale nie tego się spodziewałem. Liczyłem, że będzie w nim oceniona praca całego urzędu. Tak przynajmniej wnioskowałem po wypowiedzi Pana Bednarczyka w trakcie debaty.

  Przeżyłem kilka audytów (wewnętrznych i zewnętrznych), ale zawsze obejmowały funkcjonowanie całej firmy, a nie tylko np mojego działu. Jak były wytknięte błędy to jednocześnie audytor wskazywał na koniec sposób uniknięcia ich w przyszłości (nie kończyło się podsumowaniu, że trzeba zwiększyć kontrolę i unikać błędów).

  Redakcjo, Wasze pytania są kluczowe więc proszę nie odpuszczać tego tematu – “…ile kosztował audyt, ile trwał, w jaki sposób wyłoniono firmę audytorską, czy takie audyty będą wykonywane w urzędzie regularnie…”. Po tym co przeczytałem to ciekawe staje się czy zamówienie tego audytu spełnia wszystkie warunki formalne. No i czy nie jest przypadkiem napisane na kolanie przez przypadkowego człowieka.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 5. Zaktualizowałem wpis o komentarz burmistrza. Ile kosztował audyt? Z odpowiedzi wynika, że “do dnia sporządzenia niniejszego pisma wynagrodzenie audytora wynosi 14.000,00 zł”. Zaś audyt będzie trwał do 31 grudnia 2011 r.

  Audytor zaś (kim jest nie wiem – tej informacji mi odmówiono) został wyłoniony zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – czyli: Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

  Burmistrz w piśmie poinformował również, że prawo nakłada “obowiązek corocznego przeprowadzania audytu w Urzędzie”.

  Maciej Puławski

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • “Burmistrz w piśmie poinformował również, że prawo nakłada “obowiązek corocznego przeprowadzania audytu w Urzędzie”.”

   [*** - moderator usunął zapis - audyt wynika z ustawy o finansach publicznych Art. 274.3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł]

   O ile audyt po poprzedniku jestem wstanie zrozumieć to w kolejnych latach nie!
   Nie ufa sam sobie i musi przeprowadzać audyt ???

   Proponuje na koniec roku zrobić zestawianie wszystkich kosztów jakie wprowadził Pan Burmistrz:
   - audyty
   - wyceny
   - stworzenie dokumentacji
   - analizy
   - doradztwa prawne
   itp

   Wiele z tych papierków traci ważność z różnych powodów i trzeba je powtarzać.
   Czyż to nie piękne i genialne ;)
   Oczywiście wszytko jest zgodne z prawem !

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 6. Oj coś pan burmistrz kręci i jakiś taki tajemniczy.Mam wrażenie że nie do końca wie co się dzieje w urzędzie,ale może nie musi,bo on tylko ma podpisywać a rządzi”anioł stróż”

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 7. Chłopy u nas na wsi gadają, że to Pan W. audyta zrobił. Pracował w skarbówce to przecież umi.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 8. za sie boje co bedzie sie działo w 2012 roku jak skoncza sie wymówki obserwujac ostatni rok nic nie dzieje sie w naszym Tłuszczu a sąsiedzi rozkwitają
  A moze burmistrz ogłosi przetarg na zarządzanie gminą wygra Menager z Niemiec i razem z Niemieckim Bankiem przejmnie Tłuszcz

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 9. Za Białka narzekaliśmy, a teraz już nic się nie robi. Nawet chodników. Ręce opadają. Taki burmistrz jakby miał choć odrobinę honoru to by się sam do dymisji podał i nie czekałby na referendum.
  Aż się nie chce z tej Warszawy wracać. Tu nic nie ma i nic nie będzie. Białek się chociaż starał, a temu to na niczym nie zależy. Rządzą za niego i to tacy co nie potrafią.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 10. Chcecie przykład jak się pracuje w Urzędzie Proszę
  Kilka razy zgłaszałem drogowcowi ze jest naderwany próg zwalniający na Kolejowej w Jasienicy i co się dzieje: Przyjeżdża drogowiec wyjmuje naderwane śruby wyrzuca bo są powyginane i zostawia jedną wbija ja do końca taką uszkodzona i segment spowalniacza teraz trzyma się na jednej śrubie gratulacje oszczędności śrub ale co będzie jak ten segment zginie tak jak na szkolnej w Jasienicy czy będzie taniej kupić nowy próg pewnie chiński tak albo przyjedzie grucha wywali betonu i załatwione gratulacje Dla Drogowca ( Myślałem ze jak to zgłoszę to przyjedzie odpowiedzialny pracownik oczyści zamontuje porządnie i taki poprawiony Próg będzie spełniał swoja funkcje prawidłowo widać się myliłem ) a jak zgłosisz problem przez stronę Internetowa to masz odpowiedz to nie kwalifikuje się do naprawy albo tez to nie jest własność Gminny tylko wspólnoty wiejskiej ( Pytanie a kto tworzy Gminę czy nie ta wspólnota wiejska czy to nie mieszkańcy czy gmina jest dal nas czy dla burmistrza i jego urzędników

  A Pan Zastępca Burmistrza Oburzony pyta mieszkańców na licznych zebraniach dlaczego nie zgłaszamy takich usterek oświetlenia czy dziur w drodze przecież na stronie jet taka szybka zakładka do takich rzeczy ale jak już użyjesz tej zakładki to Gmina Ci podziękuje Listem poleconym ze na pewno więcej razy tego nie zrobisz odczułem to na własnej skórze dla zainteresowanych mogę przesłać kopie podziękowań do dziś jeży się włos na plecach

  Pozdrawiam

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 11. Dariuszu
  Ty zwracasz uwagę urzędowi (ja to rozumiem, chciałeś dobrze) to i zapewne urząd zwrócił uwagę Tobie w bardziej bolesny sposób. Nie jesteś jedyną ofiarą takich bolszewickich metod. Moją sąsiadkę też to spotkało. Mówi się zgłoś, ale od razu jesteś prześwietlany na wskroś.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 12. U nas w gminie wszystko najlepiej na piśmie i na dziennik składac,wtedy na koniec kadencji pokażemy q co prosilismy, a co zostało zrobione. Myślę,że to będzie wyrzut sumienia dla burmistrza.Proponuję akcję zasypać wnioskami urząd, nawet naprawy lamp zgłaszac na piśmie.Może wtedy zaczną nas traktować poważnie

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 13. chyba mnie przekonaliście i wrzucę to pismo do poczytania dla wszystkich jak redakcja ST się zgodzi oczywiście

  Pozdrawiam

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 14. Zgodnie z “literaturą prawa”* pismo jest adresowane do Ciebie. Możesz z nim zrobić wszystko co zechcesz. Np. powiesić na słupie telefonicznym, w internecie lub w wychodku. Sam zdecydujesz.

  *zwrot ten zaczerpnąłem z wypowiedzi wielce szanownego pana zastępcy burmistrza.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 15. HAHAHA!!! w całym Urzędzie jak widać NIC się nie zmieniło. Bałagan był i widać trwa nadal, a najbardziej przykro jest patrzeć na to, że to nie BURMISTRZ dowodzi tym tonącym okrętem…tylko jego zastępca ma całą władzę.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz