PRZYCHODNIA WYDZIERŻAWIONA. CO DALEJ?

Dodane w:: Numer 14 (wrzesień 2008) |

2008_09_010.jpgPod koniec sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbył się przetarg na wydzierżawienie pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Tłuszczu. Najwyższą cenę – 2200 zł/m-c zaoferowała firma obecnie korzystająca z obiektu – NZOZ BIOS. Po lekturze projektu umowy dzierżawy, można mieć jednak wątpliwości, czy została ona na pewno skonstruowana z myślą o mieszkańcach i zgodnie z interesem Gminy?

Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie łącznej powierzchni 560 m2 budynku na czas nieoznaczony. Cenę wywoławczą czynszu ustalono na 1960 zł miesięcznie. Wadium w wymaganym terminie wpłacili tylko właściciele NZOZ BIOS i w związku z tym tylko oni mogli wziąć udział w przetargu. W trakcie przetargu dokonano jednego postąpienia i cena ostateczna dzierżawy wyniosła 2200 zł (czyli 3,93 zł/m2)

Nie da się ukryć, że cena dzierżawy tak dużej i atrakcyjnie położonej nieruchomości nie należy do szczególnie wysokich. Zdziwienie może również budzić decyzja o wydzierżawieniu jej na czas nieoznaczony. Ponadto projekt umowy między Gminą a NZOZ BIOS nie zakłada możliwości renegocjacji stawki (dopuszcza tylko standardową waloryzację czynszu). Ciekawa sytuacja może mieć więc miejsce, gdy w Tłuszczu pojawi się jakaś nowa firma, która chciałaby wynająć budynek przychodni na kompleksową działalność medyczną, o szerszym zakresie usług bezpłatnych i specjalistycznych. Nawet gdy byłaby gotowa zapłacić zdecydowanie wyższą cenę za wynajem obiektu, w myśl warunków umowy Gmina ma związane ręce. W rezultacie może się to niekorzystnie odbić na poziomie usług medycznych zaproponowanych mieszkańcom. Prawdopodobnie wszystkie te niewiadome dałoby się w jakiś sposób wyjaśnić, albo doprecyzować aneksem do umowy. Niestety, po zgłoszeniu naszych pytań i uwag do przewodniczącego komisji przetargowej, wiceburmistrza Janusza T. Czarnogórskiego, otrzymaliśmy tylko zdawkową informację o zadaniach i obowiązkach komisji. Nie odpowiedziano nam także, dlaczego plik zawierający projekt umowy, stanowiący część dokumentacji przetargowej (zamieszczony online w ogłoszeniu do przetargu na stronie www.bip.tluszcz.pl), brzmiał „umowa_bios.doc”.
Przeglądanie tak zatytułowanej umowy musiało wydać się co najmniej dziwne dla innych podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem budynku…

 Aleksandra Puławska

Reklama

Dodaj komentarz