Mokra Wieś: Rusza klub dla młodych

Dodane w:: Numer 51 (październik 2011) |

 Bezpłatne wyjazdy na basen, do kina i teatru, treningi umiejętności i zadaniowe – to tylko część atrakcji, które czekają na członków Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej. MKIS to inicjatywa realizowana przez Zespół Szkół w Mokrej Wsi i skierowana do młodych ludzi w wieku 15-19 lat z terenu całej gminy Tłuszcz.

– Projekt powstał jako odpowiedź na wszelkiego rodzaju bariery, które uniemożliwiają naszej młodzieży dobry start w dorosłe, zawodowe życie – mówi Hanna Szyszkowska – autorka pomysłu i dyrektor ZS w Mokrej Wsi. Dla uczestników i uczestniczek projektu przewidziano cykli szkoleń i warsztatów. Wśród nich znajdziemy m. in. warsztaty zawodoznawcze, wyjazdy do zakładów pracy, trening zastępowania agresji, trening kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych oraz kurs dobrych manier. Uczestnicy i uczestniczki projektu będą brać udział w comiesięcznych wyjazdach na basen oraz comiesięcznych wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, operetki, na wystawę).

Jednym z elementów MKIS będzie trening zadaniowy. Młodzież sama zaplanuje i wykona zadania ucząc się pracy w grupie, zachowań społecznych i…planowania wydatków. Możemy zatem liczyć na nowe przedsięwzięcia w okolicy – wśród nich może będą np. wystawy fotograficzne, dyskoteki, sztuki teatralne i festyny okolicznościowe.

Zajęcia w klubie będą się odbywały popołudniami w dni, które zostaną wybrane przez uczestników i uczestniczki. Przewidziano także ciepły posiłek oraz dowóz. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest bezpłatny. Dla osób niepełnosprawnych organizatorzy przewidują wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej. Funcjonowanie MKIS będzie można śledzić na stronie internetowej szkoły pod adresem zsmokrawies.edupage.org. (Red.)

Jak się zgłosić do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej?

Wystarczy skontaktować się telefonicznie: 29 591 00 17, faksem: 29 591 20 30 lub e-mailem: zsmokrawies@wp.pl i wypełnić ankietę rekrutacyjną. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodzica na udział w projekcie.

Reklama

Dodaj komentarz