Deklaracja Burmistrza Tłuszcza

Dodane w:: Numer 10 (maj 2008) |

Deklaracja burmistrza Tłuszcza Debata z burmistrzem zaowocowała podpisaniem 14 maja specjalnej deklaracji – dotyczącej sposobów rozwiązywania naszych lokalnych problemów:

Burmistrz Jan Krzysztof Białek za najważniejsze problemy lokalne uznał:

  • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,
  • modernizację linii kolejowej Tłuszcz – Warszawa,
  • znaczną poprawę jakości głównych dróg dojazdowych,
  • konieczność stałej poprawy bazy oświatowej i sportowej.

W trakcie trwania kadencji 2006 – 2010 będzie się starał rozwiązać lub zniwelować te problemy, poprzez:

  • pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne,
  • stały kontakt z mieszkańcami w celu bieżącego informowani ich o postępach podejmowanych działań.

Zgodnie z deklaracją w 2008 roku:

  • zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne na Stadionie Miejskim (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu – wniosek już został złożony),
  • zostaną wybudowane cztery ekologiczne oczyszczalnie ścieków przy szkołach w Miąsem, Postoliskach, Stryjkach i Jasienicy – w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania placówek i poprawy stanu środowiska naturalnego,
  • zostanie przygotowana dokumentacja projektowa na brakujące wodociągi w całym Tłuszczu i wsiach: Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, Łysobyki, Miąse, Jadwinin oraz części Jasienicy,
  • zostanie rozpoczęta budowa wodociągu w miejscowościach posiadających dokumentację techniczną (Tłuszcz – os. Długa, Borki, część os. Kolejowa; Jarzębia Łąka, część Postolisk, Zalesie – Chrzęsne) – po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracja ta jest o tyle ważna, że w ramach dalszych działań akcji, Stowarzyszenie „Kastor” przeprowadzi monitoring realizacji zobowiązań podpisanych przez burmistrza. Pod koniec roku będzie miała miejsce kolejna debata, na której przedstawione zostaną wyniki tej swoistej kontroli. Oczywiście już dziś serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie z burmistrzem – a najbardziej zainteresowanych – do włączenia się czynnie w planowany monitoring (kontakt: redakcja@stacja-tluszcz.pl, tel: 694 005 675)!

Reklama

Dodaj komentarz