Tłuszcz – Kazan: miasta partnerskie

Dodane w:: Numer 7 (luty 2008) |

Tłuszcz - Kazan: miasta partnerskieNawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z Tłuszcza a firmami tureckimi, wymiana kulturalna, turystyczna i edukacyjna. Nadzieję na taki rozwój sytuacji ma burmistrz Jan Krzysztof Białek, który 24 stycznia 2008 roku podpisał wstępną deklarację współpracy pomiędzy Tłuszczem a tureckim miastem Kazan.

Miasto Kazan zlokalizowane jest względem stolicy podobnie jak Tłuszcz – leży mianowicie 40 km od Ankary. Jest to miasto, które przeżywa obecnie ogromny napływ nowych mieszkańców – około 5000 osób rocznie. „Kazan to obszar, gdzie znajduje się szereg dużych zakładów pracy: jest tam fabryka, która produkuje części do samolotów wojskowych na cały świat, inna – która produkuje klimatyzatory na rejon Europy i Azji, są tam firmy, które produkują różne konstrukcje stalowe, hale sportowe, terminale. Kazan to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, o bardzo dobrym położeniu komunikacyjnym.” – opowiada burmistrz Białek. W skład polskiej delegacji, która podpisała wstępną deklarację współpracy, wchodzili poza burmistrzem radni: Stefan Mikiciuk i Tadeusz Sasin. Przedstawiciele strony tureckiej bardzo ciepło powitali naszych samorządowców. „Przyjęto nas gorąco, co było bardzo miłe. Pierwsze wejście do urzędu w Kazanie polegało na tym, że większość pracowników wyszła przed urząd i ustawiła się w szpaler – przywitano nas w sposób uroczysty, z kwiatami, tak jak się wita oficjalne delegacje.” – wspomina z uśmiechem burmistrz. Wzajemna współpraca między miastami polegać ma przede wszystkim na wymianie młodzieżowej, kulturalnej i gospodarczej. Jeśli chodzi o finansowanie wizyty na szczeblu samo-rządowym, koszt transportu ponosi strona odwiedzająca, zaś koszty pobytu – czyli m.in. zakwaterowania i wyżywienia – strona goszcząca. Przy organizacji wymiany młodzieży i współ-pracy kulturalnej partnerzy będą sięgać do środków zewnętrznych, jednak jak zaznaczył burmistrz – pozyskanie tych funduszy to już dłuższa, trwająca często kilka miesięcy procedura. „Pragnę zwrócić uwagę, że jest to pierwsza sforma-lizowana współpraca miast partnerskich w historii Tłuszcza” – podkreśla burmistrz Białek. Co prawda już wcześniej czyniono starania o zbudowanie partnerstwa z jednym z miast we Włoszech, jednak po zmianie tamtejszych władz trzeba by niestety wszystko zaczynać od początku. Burmistrz przyznał, że istnieje już także pewna baza do nawiązania współpracy z miastem francuskim: „Dawno temu pan Tadeusz Sasin budował wymianę polsko – francuską. Korzystając z tego, można by nawiązać współpracę z Francją. Dobrze by było, żeby taka gmina jak Tłuszcz miała miast partnerskich kilka albo kilkanaście.” Miejmy nadzieję, że wszystkie te plany uda się zrealizować. Tymczasem pozostaje nam czekać na wizytę przedstawicieli miasta Kazan – zaplanowaną na przełom maja i czerwca, kiedy to przyroda obudzi się już do pełni życia i Tłuszcz wizualnie zaprezentuje się najatrakcyjniej. (ST, zdjęcie udostępnione redakcji przez burmistrza J.K. Białka)

Reklama

Dodaj komentarz