ST 2 (94)/2015 Minus

Dodane w:: Numer 2 (94) luty 2015,Plus/Minus |

2_minus_2

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz” właściciele psów mają obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń wytworzonych przez swoich pupili z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Niestety, jak co roku na wiosnę okazuje się, że większość mieszkańców po swoich zwierzakach nie sprząta… (fot. AP)

Reklama

Dodaj komentarz