ST 11 (91)/2014 JASIENICA: DALSZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU

Dodane w:: Jasienica,Numer 11 (91) listopad 2014 |

7_grupa_11

Grupa Inicjatywna działa od blisko roku. Na łamach „Stacji Tłuszcz” deklarowaliśmy, że będziemy na bieżąco informować mieszkańców o podejmowanych przez nas działaniach.

W związku z przystąpieniem do opracowania Projektu Budżetu Gminy Tłuszcz na rok 2015 i Wieloletniego Programu Finansowego, w ostatnich dniach złożyliśmy wniosek o uwzględnienie w przedmiotowych planach niżej wyszczególnionych zadań:

1. Dokończenie opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego całego obszaru Jasienicy ze szczegółowym opracowaniem wewnętrznego układu komunikacyjnego miejscowości.

2. Wykonanie wodociągów:

- skorygowanie założeń do projektów i aktualizacja dokumentacji budowlanej;

- uzyskanie pozwolenia na budowę;

- realizacja wodociągów przy wsparciu finansowym środków unijnych, środków krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) i ewentualnym udziale mieszkańców, np. polegającym na współfinansowaniu budowy przyłączy do posesji realizowanych w ramach zamówienia publicznego na sieć wodociągową; naszym zdaniem podłączenia systemu wodociągowego Jasienicy powinny nastąpić z wodociągu funkcjonującego w Borkach i z ul. Wiejskiej (należy sprawdzić ekonomiczną opłacalność i techniczną wykonalność połączenia systemu wodociągowego w Jasienicy z systemem wodociągowym w Ostrówku).

3. Wystąpienie do Województwa Mazowieckiego z propozycją wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej od Tłuszcza do Jasienicy, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634, polegającej na opracowaniu przez Gminę Tłuszcz dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych i realizacji robót budowlanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4. Wystąpienie do Województwa Mazowieckiego z propozycją  wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowań DW 634 z ulicami Centralną, Słoneczną i Wołomińską, polegającej na opracowaniu przez Gminę Tłuszcz dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych i realizacji robót budowlanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

5. Opracowanie bezpiecznej i płynnej organizacji ruchu dla ulic Szkolnej i Lipowej, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i zjazdów w okolicy Zespołu Szkół.

6. Budowa ul. Wołomińskiej w kierunku Ostrówka i Jadwinina; z uwzględnieniem odwodnienia w postaci rowu i oświetlenia przejazdu kolejowego.

7. Budowa ul. Szkolnej od ul. Cmentarnej do przejazdu kolejowego wraz z odwodnieniem w postaci rowu i oświetleniem.

8. Budowa ulic: Ornej; Laskowej; Rzecznej; Afrodyty; Tadeusza Kościuszki; Juliusza Słowackiego.

9. Budowa ul. Mickiewicza przez rzekę do ul. Pilawskiej na osiedlu Borki, wraz z podjęciem starań o wykup pasa drogowego z terenów PKP PLK S.A. lub właścicieli przyległych nieruchomości. Ul. Mickiewicza jest drogą prowadzącą do pól uprawnych dlatego prosimy o wystąpienie o współfinansowanie jej realizacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu poprawy dojazdu do pól uprawnych.

10. Współpraca przy realizacji wiaduktu kolejowego pod którym zostanie wybudowane połączenie ul. Przejazdowej na Osiedlu Młodych i Okręgu.

11. Połączenie osiedla Górki od ul. Mostowej przez rzekę do ul. Łąkowej w Tłuszczu.

12. Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w którym oprócz funkcji kulturalnych zostaną zaplanowane powierzchnie na funkcje rekreacyjne, spotkania mieszkańców, bibliotekę, przychodnię i aptekę.

Dodatkowo 22 września złożyliśmy odrębny wniosek dot. rozbudowy miejscowego cmentarza. Jest to bardzo ważna decyzja ze względu na procedury sanitarne, lokalizacyjne. Okazało się że, dany obszar nie jest objęty obecnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Cele i zadania są realne, lecz wymagają stałego współdziałania ludzi i różnych instytucji. Myślimy o dobrej współpracy z Burmistrzem Tłuszcza, Radnymi Rady Miejskiej w Tłuszczu a także Radnymi Rady Powiatu Wołomińskiego dla rozwoju Jasienicy.

Zapraszamy na naszą stronę: www.facebook.com/narzeczjasienicy

Grupa Inicjatywna Mieszkańców Jasienicy

 

Reklama

Dodaj komentarz