ST 6-7 (86-87)/2014 W skrócie – Burmistrz otrzymał absolutorium

Na sesji, która odbyła się 24 czerwca burmistrz Paweł Bednarczyk otrzymał absolutorium. Za jego przyznaniem głosowało dziesięciu radnych, przeciw było czterech, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej w sprawie absolutorium negatywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna. Wśród jej członków większość stanowią radni, którzy byli udzieleniu absolutorium przeciwni na sesji.

(red.)

Reklama

Dodaj komentarz