Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 23.10.2013 – remont w Przedszkolu, projekty uchwał w sprawie rejestrowania umów i diet Radnych, skarga Mieszkańca na organizację CKSiR

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z 23.10.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:02:05] – pismo do komisji – Dyrektor CKSiR w sprawie wymaganych remontów w budynku
[0:02:27] – pismo do komisji – Komisja Rewizyjna Powiatu w sprawie opóźnień przy projektowaniu dróg
[0:03:15] – termin kolejnego posiedzenia
[0:04:02] – projekt uchwały w sprawie elektronicznego rejestru umów zawieranych przez Urząd
[0:07:18] – projekt uchwały w sprawie diet Radnych
[0:12:08] – Dyrektor Przedszkola – opłaty w Przedszkolu
[0:14:31] – Dyrektor Przedszkola – stan prac remontowych
[0:24:28] – Pracownik UM – informacje o finansach oświaty
[0:29:16] – Mieszkaniec – uwagi do Pracowników i organizacji CKSiR
[0:45:18] – dyskusja nad nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Tłuszcza

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz