ST 9 (77)/2013 W skrócie – Zmiany dyrektorów

W wyniku konkursów, na pięcioletnie kadencje dyrekcje objęły ponownie Elżbieta Gawrońska w Postoliskach i Anna Góraj w Kozłach. Na kolejny rok przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Marii Suchockiej w Miąsem. Zmienił się dyrektor w Zespole Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Funkcję tę objęła Marta Donoch. Dotychczasowa dyrektor Hanna Szyszkowska pracowała na tym stanowisku przez 10 lat. (źródło UM Tłuszcz)

Reklama

Dodaj komentarz