ST 7 (75)/2013 W skrócie – Urząd jak nowy

Dodane w:: Numer 7 (75) lipiec 2013,Samorząd,W skrócie |

Kilka tygodni temu odnowiona została elewacja budynku tłuszczańskiego urzędu oraz jego otoczenie. Jak poinformowała nas pani Emilia Oleksiak, ogólny koszt renowacji wyniósł ok. 32 000 zł. W kwocie tej zawiera się następujący zakres prac: malowanie elewacji zewnętrznej (w tym zakup materiałów, podnośnik), remont wejścia do urzędu od strony Ogródka Jordanowskiego (materiały, zerwanie i położenie nowego gresu), wymiana kostki brukowej, nasadzenie roślin (rośliny sadzone przy urzędzie, CKSiR, centrum miasta), wysypanie kamienia (urząd i CKSiR). Większość prac wykonana została przez pracowników urzędu zatrudnionych w ramach stażu w porozumieniu z Urzędem Pracy. Budynek nabrał nowego, świeższego wyglądu. (Red)

Reklama

Dodaj komentarz