ST 1/2012 Bestialskie traktowanie zwierząt może zostać wreszcie ukrócone!

Dodane w:: Edukacja,Numer 54 (styczeń 2012),Samorząd |

Od Nowego Roku zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy Ustawy o Ochronie Zwierząt: za maltretowanie zwierząt są wyższe kary. Nie można już kupić czworonoga na targowisku. Zabrania się odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom uszów czy ogonów.

Czy dzięki zaostrzeniu przepisów takie widoki w końcu znikną? Fot. szczecinek-schronisko.home.pl

Nowa ustawa ma służyć m.in. likwidacji tzw. pseudohodowli i pseudoschronisk. Teraz zwierzęta trzymane są tam często w skandalicznych warunkach i hodowane tylko po to, by rozmnażały się na sprzedaż. Znane są przypadki, że „hodowane” tam psy żywiły się szczątkami padłych zwierząt. Nowe przepisy zakazują też sprzedawania zwierzaków na targowiskach, gdzie przetrzymywane są w klatkach i kartonach. Posłowie zaostrzyli również kary za znęcanie się nad zwierzętami. Było to konieczne, bo w ostatnich czasach coraz częściej Polską wstrząsały historie bestialsko traktowanych i zabijanych zwierząt. Być może wyższe kary za znęcania się nad zwierzętami i sięgające nawet 100 tys. zł zagrożenie grzywną, spowodują, że więcej zwierząt uda się uchronić przed cierpieniem.

WARTO WIEDZIEĆ:

- W myśl nowej ustawy każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota – w szczególności na uwięzi – musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.

- Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat. Poza tym osoba, która znęca się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.

- Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem.

- W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

- Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście i podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt)

- Zabrania się sprzedawania i nabywania: zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; oraz psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).

Od autora: Mam nadzieje, że dzięki znowelizowanej Ustawie o Ochronie Zwierząt, unikniemy przepełnionych schronisk i strasznych widoków z pseudohodowli. Liczę także, że odpowiednie władze: Policja, Straż Miejska i inne, będą konsekwentnie egzekwowały te przepisy. Na terenie Tłuszcza, a dokładniej w pobliskich wsiach, już pierwszego dnia od wejścia Ustawy otrzymałem kilka zgłoszeń. W najbliższym czasie wraz z innymi inspektorami i wolontariuszami naszej organizacji planujemy przejechać przez nasz powiat i gminę Tłuszcz w celu kontrolnym. Będziemy również prowadzić zajęcia w szkołach, by młode pokolenie wiedziało, że NIE WOLNO znęcać się nad zwierzętami, bo zwierzę to nie jest rzecz.

  • Rafał Grygoruk

Reklama

Dodaj komentarz