Czerwiec 2004 roku – rozbiórka szkoły zawodowej

Dodane w:: Kartka z kalendarza,Numer 47-48 (czerwiec/lipiec) 2011 |

Czerwiec 2004 r.

- rozebrano przy ul. Warszawskiej drewniany budynek szkoły zawodowej

Kartka z kalendarza

Wybudowany w latach 1933-35 z przeznaczeniem na szkołę podstawową budynek przetrwał dokładnie 69 lat. W 1929 roku inicjatorem budowy nowego budynku szkolnego, który mógłby pomieścić pełną 7-klasową szkołę, był ówczesny kierownik Szkoły Powszechnej w Tłuszczu Stanisław Kuchna. Szkołę zbudowano na gruntach podarowanych przez mieszkańców wsi Tłuszcz dzięki inicjatywie i pracy Komitetu Budowy, w skład którego wchodzili ówcześni lokalni przedsiębiorcy i samorządowcy: J. Jędrasik, B. Krawczyk, J. Kruk, A. Radzymiński, J. Skuras i inni. W społecznym komitecie budowy szkoły obok księdza z Postolisk (w Tłuszczu nie ustanowiono jeszcze parafii) i kolejarzy znaleźli się także przedstawiciele społeczności żydowskiej, m.in. Abram Radzymiński i Szmul Taub, co wskazuje na przyzwoite stosunki między zamieszkującymi Tłuszcz Polakami i Żydami.

Budowę szkoły ukończono w 1935 roku (już za kadencji kierownika Antoniego Grzelaka). Każda izba lekcyjna miała swoich branżowych sponsorów, którym zawdzięczała swoją nazwę: Kolejarska, Wiejska, Hucka, Kupiecka, Żydowska a nawet Bezrobotnych. W szkole uczyło się w początkowym okresie ponad 400 uczniów, a pracowało w niej 8 nauczycieli.

  •  Oprac. Robert Szydlik

Reklama

Dodaj komentarz