Trzy pączki w Tłuszczu…

Dodane w:: Numer 40 (listopad) 2010 |

3p czyli o sprawach poważnych, ale w dobrym klimacie…

Partnerski projekt „Kultura ponad podziałami” realizowany przez Stowarzyszenia „Nadzieja”, „Potok Serc” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) z Tłuszcza dobiega końca. W sobotę 16. października odbyła się impreza „Trzy Pączki w Tłuszczu”. Do Centrum Konferencyjno- Bankietowego „Batory” przybyło 100 gości. Wydarzenie miało charakter kulturalny oraz informacyjny. Impreza skierowana była do przedsiębiorców, władz lokalnych, przedstawicieli oświaty i organizacji pozarządowych – grup które mają wpływ na zmniejszenie skali problemów społecznych. Kierownik OPS Tłuszcz Katarzyna Rostek w swoim wystąpieniu przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia Gminy Tłuszcz w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz korzyści jakie niesie współpraca publiczno – prywatna.

3p_1

Po zakończonej części oficjalnej rozpoczęły się występy i prezentacje. Spotkanie swoją obecnością uświetnił Szef Kuchni Sławomir Kaza z zespołem. Kucharze przeprowadzili pokaz z konkursami dla gości. Pan Sławomir barwnie opowiadał o sztuce kulinarnej, obyczajach i racjonalnym gospodarowaniu żywnością. Kulinaria zostały ukazane w kontekście kultury człowieka i instrumentu jakim można zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Oprócz doznań dla podniebienia szanowni goście obejrzeli pokazy taneczne uczniów ze szkoły Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego. Pod okiem Pani Ani młodzież zaprezentowała  elementy tańca towarzyskiego, latynoamerykańskiego oraz nowoczesnego.

3p_2

Za prawidłowy przebieg imprezy odpowiadali modzi uczestnicy projektu, którzy poprowadzili kompleksowo obsługę techniczną wydarzenia. Przygotowali wystawę fotograficzną oraz stoiska z efektami swojej pracy artystycznej.

Spektakl teatralny „Brzydkie Kaczątko” dla przybyłych gości wystawiły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej z Jasienicy. Przedstawienie teatralne wpisało się w idee Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Ukazany został tutaj element wykluczenia z grupy społecznej oraz powrót do społeczeństwa jednostki, która została wyjęta poza nawias ze względu na swoją odmienność.

Impreza  „Trzy pączki w Tłuszczu” miała na celu zainspirować i zaktywizować wybrane grupy z terenu Gminy Tłuszcz do przeciwdziałania niepokojącym zjawiskom społecznym. Organizatorom zależy na kontynuacji podjętych działań w środowisku lokalnym. Koniec obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem nie oznacza, że Tłuszcz kończy swoje poczynania w tej materii. Twórcy i realizatorzy inicjatywy deklarują dalszą pracę na rzecz ludzi znajdujących się w trudnym położeniu.

  • Błażej Michalczyk

Projekt „Kultura ponad podziałami” realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 został dofinansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Reklama

Dodaj komentarz