ST 8 (98)/2015 Pola tętniące życiem

Dodane w:: Edukacja,Numer 8 (98) sierpień 2015,Stowarzyszenia |

Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest Polakiem. Ale ile osób wie, że podobnie jest w przypadku skowronka, czy pliszki żółtej? Tymczasem w wielu miejscach zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!

Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ramach projektu

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ramach projektu

Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.
Zakładamy, że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.

Marek Kowalski,
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Projekt „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG

Reklama

Dodaj komentarz