ST 9 (77)/2013 Oświadczenia majątkowe radnych

Tabela opracowana na podstawie oświadczeń majątkowych za rok 2012 dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tłuszcz (www.tluszcz.bip.net.pl)

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.

Poz. 15 – Przewodniczący Rady wskazał w oświadczeniu jedynie dochód z tytułu świadczenia socjalnego.

 Powyższe liczby i informacje pochodzą z oświadczeń majątkowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w nich zawarte.

Reklama

Dodaj komentarz