Index » Archiwum wg. kategorii » Urząd nagrywa » Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska (Strona 2)
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 05.12.2013 – problem z dzikimi zwierzętami

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 05.12.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:02:28] – pismo do komisji – w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Kury – Rudniki [0:05:24] – plakat informujący o konkursie na najładniejszą dekorację posesji [0:07:37] – lisy [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 27.11.2013 – wnioski po spotkaniach w sprawie budżetu na 2014 rok, konkurs na wystrój świąteczny

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 27.11.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:36] – dyskusja na temat projektu budżetu na 2014 rok [0:32:14] – konkurs – wystrój świąteczny na posesjach [0:39:49] – informacje o rozbudowie firmy Piotro-Stal [0:45:02] – propozycja [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 07.11.2013 – rozbudowa punku skupu metali, deklaracje na odbiór śmieci, hałas na Zaściankowej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 07.11.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:36] – pismo do komisji – w sprawie utworzenia skrzynek pocztowych w domenie urzędowej [0:03:44] – pismo do komisji – w sprawie możliwości odkupienia działki gminnej [0:06:01] – [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 24.10.2013 – toaleta na stacji PKP, przejście dla pieszych przy poczcie, zabezpieczenie fundamentów

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 24.10.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:18] – pismo do komisji – Komisja Rewizyjna Powiatu w sprawie opóźnień przy projektowaniu dróg [0:03:45] – pismo do komisji – odpowiedź na wnioski [0:07:48] – termin kolejnego [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 09.10.2013 – Dyskusja z Dyrektorem ZGKiM o SUWach i wodociągach

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 09.10.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:19] – Dyrektor ZGKiM – w sprawie pisma dotyczącego priorytetów w inwestycjach wodociągowych [0:42:11] – Dyrektor ZGKiM – oczyszczanie rowów [0:47:27] – Dyrektor ZGKiM – wodociąg w Chrzęsnem, [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 26.09.2013 – aktualne informacje o inwestycjach drogowych, dostęp do Internetu

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 26.09.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:27] – Pracownik UM – aktualny stan remontów i budów dróg w Gminie [0:31:45] – Pracownik UM – dyskusja o budżecie na drogi, uwagi do organizacji remontów [0:43:22] [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 12.09.2013 – Problem ze spożywającymi alkohol przy sklepie w Chrzęsnem

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 12.09.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:42] – Problem ze spożywającymi alkohol przy sklepie w Chrzęsnem [0:41:12] – prośby o częstsze patrole Policji [0:42:40] – Komendant – oddelegowanie funkcjonariuszy [0:46:02] – Komendant – więcej [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 22.08.2013 – problemy z bobrami, koszty wyłapywania psów oraz materiały na Sesję RM

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 22.08.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:41] – informacje o komisjach wyjazdowych w sprawie konkursu na najładniejszy ogródek [0:04:13] – omówienie materiałów na Sesję RM [0:05:36] – Pracownik UM – problemy z bobrami [0:12:37] [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 24.07.2013 – oferta na analizę opłacalności PPP i inne pisma do komisji

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:16] – wrażenia po odwiedzeniu ogródków zgłoszonych do konkursu [0:03:59] – pismo do komisji – odpowiedź Burmistrza na wniosek [0:10:10] – pismo do komisji – w sprawie podtopień [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 20.06.2013 – wodociągi, opłata legalizacyjna, inwestycje nieefektywne

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 20.06.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:58] – przesunięcie terminu składania zgłoszeń do konkursu na najładniejszy ogródek [0:03:36] – oczekiwanie na Panią Skarbnik [0:04:13] – pismo do komisji – odpowiedź na wniosek do burmistrza [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 06.06.2013 – Gimnazjum w Jasienicy, hala sportowa

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 06.06.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:45] – treść wniosku z poprzedniego posiedzenia [0:01:18] – pracownik UM – hala sportowa [0:02:15] – pracownik UM – gimnazjum w Jasienicy [0:06:33] – pracownik UM – fundamenty [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 22.05.2013 – Ołów w wodzie w Chrzęsnem, śmieci, przegląd placów zabaw

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 22.05.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:42] – problem mieszkanki Chrzęsnego – ołów w wodzie przekracza limit o 100%, radny Wójcik – wygasają projekty na wodociągi w Chrzęsnem [0:17:57] – śmieci, przetarg, deklaracje [0:19:23] [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 9.05.2013. Dlaczego nie rusza przetarg na remont przedszkola, przykanaliki, zaproszenie do Turcji

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 9.05.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:12] – pracownik UM – informacja o przetargach na śmieci, remont przedszkola, fundamenty w Stryjkach, przykanaliki [0:14:34] – wnioski do burmistrza [0:17:43] – komisja wyjazdowa – przegląd placów [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 25.04.2013. Place zabaw, kosze na śmiecie i psie odchody

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 25.04.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:16] – OPS – omówienie zasobów pomocy społecznej, problemy, informacje, sugestie radnych [0:36:05] – pismo do komisji – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 [0:37:26] – [...]

Continue reading …
Urząd nagrywa#31: Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Cd. opłaty za śmieci, sprawa skupu złomu, nielegalna wycinka drzew

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 11.04.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:27] – sekretarz informuje – propozycje burmistrza w sprawie opłat za śmieci, dyskusja i propozycje radnych [0:43:49] – sekretarz odpowiada – interpelacja Radnego Malinowskiego w sprawie skupu złomu [...]

Continue reading …
Urząd nagrywa#20: Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 7.03.2013 – kredyty, finansowanie śmieci, dyskusje wokół uchwał

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 7.03.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:43] – skarbnik informuje – uchwały na najbliższą Sesję RM – zmiany w budżecie [0:20:41] – skarbnik informuje – uchwały na najbliższą Sesję RM – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej [...]

Continue reading …
Strona 2 3123