Index » Wpisy otagowane: » sesje rady miejskiej (Strona 5)

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXIV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 10.11.2009 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania.

Continue reading …

10 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej. Interpelacje rozpoczęła radna Grażyna Rek, która poprosiła o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawę poboczy przy ul. Sieroszewskiego. Następnie radna zwróciła się do burmistrza o zorganizowanie spotkania dla mieszkańców osiedla Kolejowa w sprawie potencjalnej realizacji inwestycji związanej m.in. z [...]

Continue reading …

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, tuż przed głosowaniem nad zmianami do uchwały budżetowe, radna Halina Jusińska zgłosiła swoje uwagi co do formy zapisu w uchwale sposobu asfaltowania ulic i budowy chodników. Radna zwróciła uwagę, że niektóre ulice są określone dokładnie – z podaniem nazwy, inne zaś ogólnie jako pozycje: “asfaltowanie ulic i budowa chodników w [...]

Continue reading …

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 08.09.2009 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania.

Continue reading …

Interpelacje radnych TŁUSZCZ NIE DLA ESTETÓW Interpelacje rozpoczął radny Tadeusz Sasin, który poprosił w imieniu mieszkańców całej gminy i turystów o zwrócenie uwagi na pozarastane i zaniedbane rowy. Radny zaapelował, żeby przy budowaniu nowych domów nie zasypywano istniejących rowów. Drugą interpelację radny Sasin rozpoczął krytycznym stwierdzeniem: – Tłuszcz wcale nie jest taki estetyczny! – radny zwrócił tym [...]

Continue reading …

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XVI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 21.VII.2008 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania.

Continue reading …

Mimo, że od poprzedniej sesji nie minęły jeszcze nawet dwa tygodnie, 28 maja 2008 r. o godzinie 11:00 wszyscy radni zgromadzą się ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na XV Sesji Rady Miejskiej. Jak udało nam się dowiedzieć, powodem tak nagłego zwołania sesji (nie ma nawet jeszcze ogłoszenia na stronie www.tluszcz.pl) jest głosowanie nad przyjęciem [...]

Continue reading …

Zapytania i wolne wnioski rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozłach Anna Góraj, która w imieniu mieszkańców wsi Kozły i Wólka Kozłowska podziękowała wszystkim za przyjęcie uchwały o utworzeniu samodzielnego przedszkola samorządowego. Pani Góraj podziękowała również pani dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu Katarzynie Mirkowskiej za dwuletnią współpracę i możliwość funkcjonowania oddziału zamiejscowego. KTO JEST WAŻNIEJSZY: RADNY [...]

Continue reading …

DLACZEGO RATUSZOWA NIE JEST WIZYTÓWKĄ Podczas interpelacji pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Groszek, który poruszył kwestię zagospodarowania terenu wokół ul. Ratuszowej w Tłuszczu. Radny podkreślił, że jest to miejsce sąsiadujące z Centrum Kultury, Urzędem Miejskim, budynkiem Policji oraz rozpoczynającym działalność Środowiskowym Domem Samopomocy. – Wizytówką to miejsce dla naszej gminy nie jest, a powinno być [...]

Continue reading …

Najważniejszym punktem programu XIII Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 marca, było sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r. i uchwała Rady nad udzieleniem absolutorium. Absolutorium (po łacinie absolvere znaczy ‘uwolnić’) to akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie przedłożonego mu sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) [...]

Continue reading …

Już za niecałe dwie godziny rozpocznie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Przypominamy, że podczas każdej sesji jest czas na zapytania i wolne wnioski, kiedy to każdy z przybyłych mieszkańców może zadać pytanie radnym, burmistrzowi i jego zastępcy lub też poruszyć ważny dla niego problem. Porządek obrad : 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z [...]

Continue reading …

Ciąg dalszy relacji z XII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu.  INTERPELACJE RADNYCH PLAC W JARZĘBIEJ ŁĄCE Radny Jan Zbigniew Pożarko podziękował burmistrzowi za nabycie gruntu pod plac w Jarzębiej Łące. Podkreślił, że na tym terenie są bardzo bogate tradycje działalności społecznej i teraz mieszkańcy zyskali miejsce, gdzie będą mogli ją rozwijać. Na koniec radny dodał, że [...]

Continue reading …

Niestety, trudno jest inaczej podsumować XI i ostatnią w 2007 roku sesję naszej Rady Miejskiej. Rozczarowanie pogłębia to, że sporo można było sobie obiecywać po tej już z definicji – bo nazywanej „budżetową” – bardzo ważnej sesji. Niestety rozczarowanie przyszło dość szybko, bowiem już na wstępie dało się odczuć, że radni o wiele bardziej niecierpliwie [...]

Continue reading …

Zaczynając od ubiegłego numeru, postanowiliśmy przedstawiać Państwu wszystkie interpelacje i zapytania poruszane na sesjach Rady Miejskiej. Mamy nadzieję, że dzięki tej rubryce będą mogli Państwo łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie – co robi mój radny? Poza tym może sami radni poczują się zmobilizowani do nieco większej publicznej aktywności. Poniższe interpelacje i zapytania miały miejsce na [...]

Continue reading …

Zaczynając od tego numeru, postanowiliśmy przedstawiać Państwu wszystkie interpelacje poruszane na sesjach Rady Miejskiej. Mamy nadzieję, że dzięki tej rubryce będą mogli Państwo łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie – co robi mój radny? Poza tym może sami radni poczują się zmobilizowani do nieco większej publicznej aktywności. Korzystając z obecności na sali wicestarosty powiatu wołomińskiego – [...]

Continue reading …
Strona 5 512345